Legislacja

Z prawem jazdy B tylko trójkołowcem homologowanym w kategorii L5e

3 stycznia 2019

Z prawem jazdy B tylko trójkołowcem homologowanym w kategorii L5e
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 22 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy przepis ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rozszerzono wcześniejszy i obecnie posiadacze (co najmniej od 3 lat) prawa jazdy kat. B mogą bez szkolenia i zdawania nowych uprawnień jechać motocyklami trójkołowymi. To nowe uprawnienie adresowane było przede wszystkim do kierowców niepełnosprawnych. Przepis okazał się zbyt ogólnikowy. Wypowiedziało się wielu ekspertów, którzy wskazywali, iż brakuje określenia mocy pojazdu, pojemności czy homologacji. Tymczasem w ustawie od 1 stycznia 2019 r. w życie weszła nowa definicja motocykla.

Nowa definicja motocykla. Tymczasem od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy zapis ustawowy. Do 31 grudnia 2018 r. w art. 2 w poz. 45 zapisano: „45) motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół”. Dziś to zapis archwialny, od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje następujący: - „motocykl - pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.);”. Zmianę ustawodawca wprowadził ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (2018.2244).

Trójkołowce wg resortu. Redakcja portalu ŚCIGACZ pl skierowała do resortu infrastruktury zapytanie w sprawie trójkołowców. Zacytujmy odpowiedź, której udzielił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa: - „w przysłanym do redakcji mailu wyjaśnia, że pojazd musi być homologowany i zarejestrowany jako motocykl trójkołowy (kategoria homologacyjna L5e - zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym). Odpowiedź na to pytanie nas zdziwiła, bo we wspomnianej ustawie nie ma słowa o homologacji, nie występuje tam także definicja motocykla trójkołowego”. I jeszcze komentarz tej samej redakcji: - „Dla posiadaczy kategorii B informacja ważna jest o tyle, że nie wszystkie trójkołowe motocykle (lub, mówiąc ogólnie, pojazdy) załapią się do tej nowelizacji. Aby legalnie poruszać się takim sprzętem, konieczne będzie upewnienie się co do posiadanej przezeń homologacji - jeśli to L5e, wszystko w porządku, jeśli nie - trzeba wyrobić stosowne uprawnienia.”

Sprawdźcie homologacje swoich pojazdów, jednak z prawem jazdy kat. B nie pojedziecie każdym trójkołowcem, z nowych uprawnień skorzystają użytkownicy pojazdów homologowanych w kategorii L5e. (jm)