Legislacja

Środki Funduszu CEPiK po nowemu

4 stycznia 2019

Środki Funduszu CEPiK po nowemu
Kierowcy ponoszą opłaty, które zasilają fundusz celowy CEPiK, od 1.1.2019 r. środki będą mogły być wykorzystywane także na inne cele (fot. Jolanta Michasiewicz)

Z istniejącego Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – od 1 stycznia 2019 r. – środki będą mogły być także przekazane do budżetu państwa.

Z 1 stycznia 2019 r. w życie wszedł art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2018.957). W wymienionym artykule 1 ustawodawca wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Co w punkcie 6 (szóstym)? Czytamy: „6) w art. 80d po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: "5a. Ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa.";”. Dodajmy, iż przepis pomieszczono w rozdziale oznaczonym numerem 2a, który dotyczy Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Środki zgromadzone na tym funduszu celowym – bo przecież po pierwsze na utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – właśnie będą mogły być także wpłacone na rachunek budżetu państwa i wykorzystane na inny cel. Na jakie projekty środki będą przeznaczane? (jm)