Rozmowy

Komunikacja podczas egzaminu. Mówi nasz ekspert - Rafał Grodzicki

8 marca 2019

Komunikacja podczas egzaminu. Mówi nasz ekspert - Rafał Grodzicki
Rafał Grodzicki, egzaminator, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa (fot. Jolanta Michasiewicz)

PYTANIE CZYTELNICZKI tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzień Dobry, mam pytanie odnośnie egzaminu praktycznego dla osoby, która nie włada językiem polskim. Np. osoba chce zdać egzamin w języku angielskim lub niemieckim, ale bez udziału tłumacza przysięgłego, tylko z samym egzaminatorem, który zna dany język. Czy taka możliwość jest zgodna z przepisami tj. ustawą o kierujących pojazdami i rozporządzeniem ws. egzaminowania? Czy udział tłumacza przysięgłego jest obligatoryjny dla osoby, która nie mówi po polsku i czy może ją zastąpić egzaminator? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Alicja

ODPOWIADA RAFAŁ GRODZICKI, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa: Egzamin na prawo jazdy jest egzaminem państwowym, zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy egzaminatorem a osobą egzaminowaną jest warunkiem koniecznym do rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu.

Jeżeli osoba przystępująca do egzaminu praktycznego na prawo jazdy nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu powinna zapewnić sobie udział w tym egzaminie tłumacza przysięgłego. Nie może być to osoba przypadkowa, tylko władająca danym językiem, lecz musi być to tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości. Dotyczy to nie tylko tych osób, które władają językiem angielskim czy niemieckim, lecz wszystkich, którzy w naszym kraju mogą uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Trudno wymagać od Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, aby zapewniały przeprowadzenie egzaminów w kilku czy kilkunastu językach świata stąd też wynika konieczność zapewnienia pomocy tłumacza. Ponadto WORD stosują losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zatem ręczna ingerencja w ten dobór, w przypadku osób deklarujących niedostateczną znajomość języka polskiego, może budzić niepotrzebne wątpliwości.