Rozmowy

Krzysztof Cuprjak. To szansa na zmianę

27 grudnia 2018

Krzysztof Cuprjak. To szansa na zmianę
Krzysztof Cuprjak, instruktor nauki jazdy w „PREMA SZKOŁA JAZDY” (fot. ze zbiorów autora)

Oto kolejna osoba, która zadeklarowała pracę w Zespole ds. innowacji i rozwoju Inicjatywy Społecznej Nieobojętnych powołanej dla utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Przypomnę – ten zespół podjął się zadania przygotowania koncepcji organizacji samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów, zaproponowania sposobu wykorzystania nowoczesnych technologii w szkoleniu i egzaminowaniu, opracowania koncepcji dostosowanych do współczesnych realiów zmian w szkoleniu i egzaminowaniu. Dziś oddaję głos, instruktorowi nauki jazdy, Krzysztofowi Cuprjakowi z Chełmży.

Czekamy na Państwa deklaracje udziału w Inicjatywie Społecznej Nieobojętnych, w pracach zespołów. Przesyłajcie je również elektronicznie, na stronie https://szie.pl/ (klik!) 27 grudnia 2018 r. – 1018 instruktorów i egzaminatorów popiera Inicjatywę. Są też zgłoszenia całych list.

Liczymy na dalsze Państwa wypowiedzi.

Jolanta Michasiewicz (piszcie – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl )

* * *

Samorząd Zawodowy Instruktorów i Egzaminatorów - pierwsze wrażenia i spostrzeżenia okiem członka zespołu ds. Innowacji i Rozwoju, a przede wszystkich osoby zainteresowanej zmianami na rzecz szeroko pojętej reformy w szkoleniu, egzaminowaniu i wypracowaniu odpowiednich mechanizmów skutkujących poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zaczynając przygodę z zawodem Instruktora Nauki Jazdy miałem ogromną pomoc w postaci porad i wskazówek kolegów instruktorów pracujących dłużej w zawodzie. Z każdym kolejnym kursantem mój warsztat instruktora stawał się coraz bardziej bogaty w nowe doświadczenia i spostrzeżenia. Obserwując jednak całość branży zawodowej zdałem sobie sprawę z faktu, że niestety nie nadąża ona za zmianami współczesnego świata. Nowoczesne technologie, cyfryzacja, media społecznościowe, które kreują absolutnie większość dziedzin życia społecznego... itd. Wyprzedziły skostniały system szkolenia kursantów.

W chwili, gdy pojawiła się Inicjatywa Społeczna Nieobojętnych na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów poparłem tę ideę, bo stwarza szanse na tak ważne i potrzebne zmiany.

Większość kolegów po fachu odnosi się sceptycznie do tego projektu. Tłumacząc, że było już mnóstwo prób, komitetów społecznych, uzgodnień...

Padają głosy, że nie należy łączyć środowiska Instruktorów ze środowiskiem Egzaminatorów. To oczywiście złe podejście. Łączy te środowiska jeden wspólny cel. Jaki? Dobry i świadomy kierowca, odpowiednio wyszkolony i dopuszczony do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym! Polecam świetny artykuł p. Tomasza Barnasia egzaminatora, który popiera SZIE.

Jest jednak ogromne zainteresowanie chęcią zmian, które jak wszyscy dostrzegamy muszą się odbyć! W podstawowym programie SZIE wszyscy znajdziecie Państwo najważniejsze informacje www.szie.pl/ Oczywiście jakichkolwiek reform bez poparcia i chęci każdego świadomego instruktora i egzaminatora nie da się wprowadzić.

Branża bardzo opornie reaguje na pomysły, innowacje, samodzielne działania dające realne rezultaty w szkoleniu przyszłych kierowców.

Nie ma znaczenia wielkość ośrodka szkoleniowego. W OSK gdzie mam przyjemność pracować wdrażamy dużo zmian. Wprowadzamy innowacje i rozwijamy, także swoje umiejętności biorąc udział w konferencjach i szkoleniach praktycznych rozszerzających umiejętności kadry instruktorskiej. Co przekłada się na poziom szkolenia kursantów. Oferujemy szkolenia dodatkowe rozszerzające wiedzę, co realnie przekłada się na poziom przygotowania szkolonych przez nas przyszłych kierowców do samodzielnego, bezpiecznego poruszania się w tak wymagających warunkach ruchu drogowego. Ogromnym problemem jest tzw. stres przed egzaminacyjny. Wypracowaliśmy wiele indywidualnych porad i sposobów radzenia sobie z tym tak istotnym zjawiskiem u osób przystępujących do egzaminu.

Takie działania dają poczucie zwiększenia i polepszenie skuteczności szkolenia. Zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Nie ograniczajmy się tylko do suchych informacji, które należy przekazać kursantom! To od nas zależy bezpośrednio jak będzie wyglądał w przyszłości system szkolenia, jak będą wyglądały statystyki wypadkowości, jak z szacunkiem i z powaga będzie traktowany zawód instruktora i egzaminatora. Gdzie obecnie Egzaminator kojarzy się z osobą, która ma za zadanie, ”oblać” kursanta a nie z osobą, która ma obowiązek sprawdzić umiejętności i w końcowym efekcie dopuścić do samodzielnej jazdy w ruchu drogowym. Rola instruktora jest utożsamiana z osobą, która ma bez względu na ograniczenia (psychomotoryczne, intelektualne, społecznościowe...) nauczyć poruszać się w ruchu drogowym gdzie stopień skomplikowania infrastruktury drogowej, budowli drogowych jest coraz bardziej zaawansowany. Nie bójmy się szkolić na najtrudniejszych skrzyżowaniach, rondach. Proces szkolenia musi obejmować zarówno technikę prowadzenia pojazdu, techniczne elementy stałe, umiejętność łączenia teorii z praktyką itp..

Zmian nie da się uniknąć i wszyscy powinniśmy wziąć w tym czynny udział dając poparcie i siłę by inicjatywa tworzenia i uregulowania branży szkolenia i egzaminowania miała swój związek, który będzie skupiał specjalistów, osoby kompetentne realizujące cele i zamierzenia dające satysfakcje osób szkolonych i szkolących oraz finalnie egzaminujących.

Pozdrawiam

Krzysztof Cuprjak (Chełmża)

INICJATYWA SPOŁECZNA NIEOBOJĘTNYCH [kliknij] http://www.szie.pl/