Rozmowy

Krzysztof Gietek. Awans zawodowy

28 grudnia 2018

Krzysztof Gietek. Awans zawodowy
Krzysztof Gietek, instruktor nauki jazdy, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców w Piszu (fot. ze zbiorów autora)

Krzysztof Gietek od 1990 r. prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców, w którym szkoli: kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych oraz instruktorów nauki jazdy. Zatrudnia instruktorów wyłącznie z wykształceniem wyższym i z przygotowaniem pedagogicznym. O awansie zawodowym pisał, gdy chciano wprowadzić coroczne szkolenia dla instruktorów. Dziś pyta: – Czy miałem rację? Niech ocenią to inni?

Czekamy na Państwa deklaracje udziału w Inicjatywie Społecznej Nieobojętnych powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów oraz już konkretnie w pracach wybranego zespołu. Przesyłajcie je również elektronicznie, na stronie https://szie.pl/ (klik!) Są też zgłoszenia całych list.

Liczymy na dalsze Państwa wypowiedzi. Jolanta Michasiewicz ( tygodnik@prawodrogowe.pl )

* * *

Wiele szumu w środowisku instruktorów wywoła propozycja corocznych szkoleń instruktorów nauki jazdy. Jedni byli za szkoleniem, ale różnili się wypowiedziami, co do wyboru podmiotów szkolących. Natomiast inni wszechwiedzący byli za likwidacją takiego obowiązku. Chciałbym w tej sprawie przedstawić swój pogląd. Już kilka lat wstecz podnosiłem ten sam problem.

Według mnie Ministerstwo Infrastruktury tak naprawdę nie ma żadnego pomysłu. Widzi potrzebę corocznych szkoleń, ale nie wie jak to zrobić, albo nie chce się narazić stowarzyszeniom instruktorów. Gdybym to ja decydował w tej sprawie, to zrobiłbym to tak.

Przede wszystkim określiłbym, kim jest instruktor. Według mnie - instruktor ma bliżej do nauczyciela niż do kierowcy. Po takim określeniu wszystko jest już proste. W karcie nauczyciela ustala się stopnie awansu zawodowego według następującej kolejności:

1. Nauczyciel stażysta

2. Nauczyciel kontraktowy

3. Nauczyciel mianowany

4. Nauczyciel dyplomowany

Dobre wzorce wypracowane przez lata w przypadku awansu zawodowego nauczycieli powinny znaleźć swoje odbicie w awansie zawodowym instruktora. Ustaliłbym następujące stopnie awansu zawodowego instruktora:

1. Instruktor stażysta

2. Instruktor kontraktowy

3. Instruktor mianowany

4. Instruktor dyplomowany

5. Egzaminator

Następnie określiłbym kryteria dla poszczególnych stopni:

Dalej można wyszczególnić następne stopnie awansu zawodowego - egzaminatorów.

Moja propozycja przewiduje ustawiczne uczenie się. Ograniczenia w zakresie prowadzenia szkolenia wywołają niejako naturalną chęć bycia coraz to lepszym. Motywują do dalszego kształcenia się. Zakładam także zlikwidowanie takich nieprawidłowości jak:

- samodzielne szkolenie bez nadzoru po kursie instruktorskim;

- brak umiejętności w kierowaniu pojazdem (staż w kierowaniu);

- zakładanie szkół jazdy po uzyskaniu uprawnień instruktora - po otrzymaniu uprawnień;

- niska jakość w prowadzeniu szkół jazdy;

- brak nadzoru w pierwszym etapie szkolenia przez niedoświadczonego instruktora;

- nie uzupełnianie wiedzy z zakresu BRD, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, obsługi coraz to nowocześniejszych pojazdów;

- szkolenia kierowców zawodowych przez młodego wiekiem bez stażu w kierowaniu pojazdem instruktora.

W mojej propozycji można byłoby uwzględnić stopień instruktora doskonalenia techniki jazdy, który mógłby prowadzić szkolenia z zakresu jazdy w warunkach ekstremalnych.

Proszę wyobrazić sobie instruktora nauki jazdy, który posiada prawo jazdy kat. B. Po uzyskaniu uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców. Kończy kurs kat. C. Weryfikacja i jest „specem” od szkolenia ciężarówką. Paranoją jest to, że może szkolić kierowców zawodowych. Tak naprawdę to on sam wymaga szkolenia.

Krzysztof Gietek (Pisz)

Według stanu na 28 grudnia 2018 r. - Społeczną Inicjatywę Nieobojętnych - utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów - poparło - 1037 osób[kliknij] - http://www.szie.pl/