Rozmowy

Misja to więcej niż zawód

24 grudnia 2018

Misja to więcej niż zawód
Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (fot. Jolanta Michasiewicz)

Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym:

- Decyzja o podjęciu „Społecznej Inicjatywy Nieobojętnych na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów” to wynik wielu lat ścisłej współpracy z tymi środowiskami. Znamy je, wiemy, że oba te zawody to profesje zaufania publicznego. Dostrzegamy nie tylko ich potrzeby i problemy, ale przede wszystkim oczekiwania kandydatów na kierowców i kierowców w świetle często zmieniających się przepisów, konieczności kształtowania ich postaw i zachowania w ruchu drogowym, gwałtownego postępu technicznego, np. pojazdy z automatyczną skrzynią biegów, z napędem hybrydowym i elektrycznym czy autonomiczne. A także w kontekście coraz większej liczby urządzeń rozpraszających uwagę kierującego w pojazdach i poza nimi.

Fundacja nie stanowi prawa, ale ma prawo zabiegać o jego poprawę. Mówiliśmy wiele o standardach, zabiegaliśmy o jakość szkolenia, zwracaliśmy uwagę na niedoskonałość przepisów. Wsłuchiwaliśmy się też w głosy płynące ze strony zaangażowanych, nieobojętnych instruktorów i egzaminatorów. I mogliśmy pozostać tak samo bezsilni, jak oni. Nie ukrywam, nie lubimy takiego samopoczucia. Wolimy działać. Dlatego m.in. w mijającym roku z dużą energią wsparliśmy pomysł ustanowienia w dniu 7 sierpnia Dnia Instruktora, o którym od kilku lat się tylko mówiło. I dlatego, wraz z Polskim Klastrem Edukacyjnym, postanowiliśmy publicznie wystąpić z inicjatywą powołania samorządu zawodowego.

Jeżeli oceniać efekty na podstawie liczby głosów poparcia, to pewnie można by się cieszyć, że w krótkim czasie ponad tysiąc osób złożyło podpisy na listach lub wypełniło formularz. Dziękujemy. Jednak zdając sobie sprawę z ogromu zadań, jakie stoją przed nami, przede wszystkim planujemy już następne kroki. Będą spotkania regionalne z instruktorami i egzaminatorami oraz praca zespołów eksperckich. Wszystko w rękach tych, którzy zechcą w nich uczestniczyć.

Efektem tych działań będzie, jak planujemy, projekt ustawy o powołaniu samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Czy to się uda? A dlaczego miałoby się nie udać?

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu – i tym Nieobojętnym, i tym mniej zaangażowanym – jak najlepsze życzenia. Pozostaję w nadziei, że w Nowy Rok wkroczymy z nową energią i pomysłami, a dzięki Wam na drogach będzie bezpieczniej. Wszystkiego dobrego!

Andrzej Grzegorczyk


INICJATYWA SPOŁECZNA NIEOBOJĘTNYCH [kliknij] - http://www.szie.pl/