Rozmowy

Nieco więcej o KCBRD WORD w Katowicach (wywiad)

25 listopada 2022

Nieco więcej o KCBRD WORD w Katowicach (wywiad)
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - wizualizacja (fot. Urząd Marszałkowski Katowice - mat. prasowe)

Krzysztofa Przybylskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach poprosiliśmy o informacje w sprawie tworzonego Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Uzyskaliśmy odpowiedzi krótkie, ale konkretne. Chyba nie jest to czas do szerokich dywagacji. Redakcja

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Poinformowaliśmy naszych Czytelników [kliknij], iż uroczyście została podpisana umowa dotycząca utworzenia Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KCBRD). Umowę podpisał Pan - Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, a kto - jaka firma była jej stroną?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Konsorcjum Firm: BEN-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Gajowej 68 - Lider Konsorcjum oraz "BEN-BUD" JANUSZ BENISZ z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Gajowej 68 – Partner Konsorcjum,

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Czego podpisana umowa dotyczy?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Podpisana umowa dotyczy robót budowlanych na potrzeby realizacji Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Pisaliśmy, iż KCBRD będzie to ogólnopolski, nowoczesny, wyspecjalizowany ośrodek edukacyjno-szkoleniowy? Może kilka słów o genezie tego pomysłu?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będący jednocześnie Marszałkiem Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski zainicjował stworzenie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Centrum, które powstanie w WORD Katowice będzie w kompleksowy sposób edukować, szkolić, co pomoże zapobiegać groźnym zdarzeniom na naszych drogach.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Czyli do Katowic mają trafiać uczestnicy szkoleń z całego kraju? Czy przedstawicieli konkretnych grup zawodowych?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Centrum będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem edukacji i wychowania komunikacyjnego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym: dzieci, młodzieży i seniorów. Poza tym będzie także specjalistycznym, innowacyjnym centrum doskonalenia techniki jazdy. W ośrodku będą dokształcać się nie tylko kandydaci na kierowców, ale również czynni kierowcy, także przedstawiciele służb ratunkowych. Będzie przeznaczony dla chętnych z całej Polski.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Jakie macie Państwo plany szkoleń, jaka kadra, jakie narzędzia szkoleń itd.?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Dysponujemy profesjonalną kadrą szkoleniową, która już długo prowadzi szereg zajęć z doskonalenia techniki jazdy i edukuje z zakresu bezpiecznych zachowań na drodze. Planujemy utworzyć:

* stanowisko szkoleniowe z symulatorami nauki i doskonalenia techniki jazdy;

* stanowisko symulacji wypadków oraz zdarzeń drogowych. WORD Katowice od wielu lat wykorzystuje m.in.: mobilne symulatory dachowania i zderzeń. Byliśmy krajowym prekursorem w wykorzystaniu tego typu urządzeń do zajęć szkoleniowych oraz profilaktyki i promocji bezpieczeństwa na drogach. W ciągu ostatnich kilku lat z zajęć na symulatorach skorzystało wiele tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. Mając na uwadze zdobyte doświadczenie, chcemy w nowopowstałym "Centrum" kontynuować działalność szkoleniową na symulatorach najnowszej generacji.

* laboratorium psychotechniczne;

* centrum wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży;

* szkolenia specjalistyczne.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Wiem co i jak zostało zaplanowane i będzie realizowane i oto pojawia się pytanie oczywiste - o finanse. Informowaliśmy, iż wartość inwestycji jest szacowana na 8,5 mln zł. Skąd takie środki?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Środki na inwestycje pochodzą z kapitału WORD Katowice, zgromadzonego zgodnie z przepisami w latach poprzednich.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: W ostatnich miesiącach szeroko informowaliśmy i publikowaliśmy wiele alarmujących wypowiedzi dotyczące ubożejących wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, ich słabnącej sytuacji, możliwości utraty płynności. Ta sytuacja nie dotyczyła WORD Katowice - o czym mówił nam Pana poprzednik, dyrektor Janusz Freitag. Ale czy podjęcie 8,5 milionowej inwestycji to więcej niż sytuacja stabilna?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Obecna sytuacja finansowa pozwala na bieżące działanie firmy i realizację inwestycji.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: A jednak, także w WORD Katowice odbywały się akcje protestacyjne egzaminatorów? Czy dzisiaj ich postulaty zostały zaspokojone?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Jesteśmy w trakcie negocjacji i rozmów z pracownikami WORD Katowice.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: W Sejmie została uchwalona ustawa, a aktualnie w Senacie procedowany pomysł grupy posłów nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pomysł przekazania dotychczasowych kompetencji ministra infrastruktury samorządom, a dotyczących word-ów. Jak Pan ocenia tę inicjatywę poselską?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Czekamy na ostateczny kształt wszystkich proponowanych zmian.

Pytanie Redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy nie jest niefortunną nazwa Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w momencie, gdy od lat istnieje Krajowe Centrum BRD z siedzibą w Warszawie?

Odpowiada Krzysztof Przybylski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Jest to zbieg podobnych do siebie nazw. Nazwa naszej placówki brzmi: „Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”. Będzie to podmiot wchodzący w skład Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, a w Warszawie działa stowarzyszenie pod nazwą przywołaną przez Panią.

Dziękuję za rozmowę.

Pytała: Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS