Rozmowy

O bezpieczeństwie ruchu drogowego na Mazowszu

1 grudnia 2023

O bezpieczeństwie ruchu drogowego na Mazowszu
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa Hotel Leonardo Royal Warsaw 4*, 29.11.2023 r. Konferencja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Bądź bezpieczny na drodze” (fot. Jolanta Michasiewicz)

29 listopada 2023 roku w Warszawie w hotelu Leonardo Royal Warsaw 4* odbyła się konferencja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: "Bądź bezpieczny na drodze”. Wydarzenie zdecydowanie wyjątkowe. Na sali eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, działacze różnorodnych organizacji, teoretycy, praktycy, instruktorzy, egzaminatorzy, nauczyciele oraz duże grupy młodzieży szkolnej.

W trakcie konferencji „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” omówiono wiele niezwykle ważnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego kwestii. Mówiono o: szkoleniach profilaktycznych dla kierowców - w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat - z elementami praktycznymi, doskonaleniu techniki jazdy; działaniach profilaktycznych mających poprawić bezpieczeństwo realizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Policję oraz organizacje pozarządowe. Omówiono również temat agresji i nadmiernej skłonności do ryzykownych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Wskazywano na wpływ leków i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy; ograniczeń wynikających ze zmian zachodzących w organizmie z wiekiem; zagrożenia wśród młodych kierowców wynikające z nadmiernej prędkości, braku doświadczenia w prowadzeniu pojazdów oraz zbytniej pewności siebie itd.

Licznie przybyli uczestników - w tym grupy młodzieży szkolnej - powitali przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz dyrekcji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zaplanowaną tematykę konferencji zrealizowano następująco:

* o szkoleniu profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy mówili: Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; Joanna Sokołowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Rafał Zięba, prezes zarządu Toru Modlin sp. z o.o.;

* o działaniach profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w bardzo interesującej prezentacji mowił - Wojciech Pasieczny, członek zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, b. radca Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, biegły sądowy, ekspert w zakresie przepisów ruchu drogowego;

* o agresji i nadmiernej skłonności do ryzykownych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego - w małym wykładzie przedstawiła – dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog w Pracowni Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy w Instytucie Transportu Samochodowego;

* o działaniach profilaktycznych mających poprawić bezpieczeństwo na drogach realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu - szczegółowo informował Marcin Ciężkowski, dyrektor WORD Radom;

* o bezpieczeństwie ruchu drogowego na podstawie grupy wiekowej 18-24 oraz powyżej 55 roku życia we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Modlin sp. z o.o. przeprowadzane szkolenia omówiła Aleksandra Kuźma-Gajewska, psycholog transportu.

Niespodzianką dla uczestników było wystąpienie dr n. medycznych, specjalisty medycyny ratunkowej Adama M. Pietrzaka.

Blokiem zamykającym konferencję był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

* Robert Barys, prezes zarządu Fundacji Prodriver, realizator zadania „Mazowieckie drogi bez promili - II edycja”;

* Karol Krajewski, prezes zarządu Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działania, realizator zadania „Stop nietrzeźwości na drogach;

* Aleksandra Kuźma-Gajewska, psycholog transportu;

* Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

* Adam Sobieraj, prezes zarządu Fundacji „Drogi Mazowsza”.

W konferencji wziął udział także gość niezapowiedziany - Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który na zakończenie tego ważnego i prestiżowego wydarzenia powiedział: - Na pewno - jako Krajowa Rada BRD - będziemy pilnowali, aby tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego nigdy nie zeszła z debaty publicznej. I aby nie była to tylko dyskusja ad hocowa gdy trzeba coś naprawić. Do tego potrzebne są również zmiany systemowe, do których na pewno będziemy przekonywali decydentów, aby również ten system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, i te wszystkie ważne zmiany, o których Państwo mówiliście, były po prostu wdrażane. (jm)