Legislacja

Zapraszamy do rozmowy o zmieniającym się rozporządzeniu

30 listopada 2023

Zapraszamy do rozmowy o zmieniającym się rozporządzeniu
Projekt z dnia 25 października/załączniki/protokół uzgodnień [kliknij]

Już wiemy, czy „Pan Minister podpisał?” [kliknij] rozporządzenie w sprawie egzaminowania, uzgadniana jest najdalsza data jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Obowiązywanie z dniem 1 stycznia 2024 r. O szczegółach zmian będziemy rozmawiali w trakcie najbliższej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Branża egzaminatorów, a także instruktorów i wykładowców nauki jazdy oczekuje na zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Jak informuje RCL „w trakcie ustalania” jest data najpóźniejszego jego ogłoszenia. Co oznacza, iż rozporządzenie zostało podpisane przez ministra. W tej kwestii wystosowaliśmy zapytanie do rzecznika prasowego resortu infrastruktury.

Już 7 grudnia br. (czwartek) odbędzie się DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ zatytułowana: „Egzamin po 1 stycznia 2024 r.”. Prowadząca - redaktor Jolanta Michasiewicz zaprosiła dwóch gości: Tomasza Matuszewskiego, egzaminatora, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Przemysława Sarosieka, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Celem spotkania jest przybliżenie zmian, które resort infrastruktury zaproponował, tych już wielokrotnie omawianych, ale także tych szczegółowych, których zrozumienie i właściwa interpretacja ułatwi pracę egzaminatorom. Zachęcamy do zapoznania się z ostatnim z udostępnionych publicznie projektów - tym z datą 25 października br. [kliknij] - czekamy na ewentualne pytania: tygodnik@prawodrogowe.pl

Dyskusja tradycyjne w trybie on-line będzie transmitowana na platformie zoom oraz w mediach społecznościowych - facebook. Następnie jej retransmisja dostępna na stronach YouTouba oraz w portalach PRAWO DROGOWE@NEWS [kliknij] oraz L-INSTRUKTOR.

Organizatorami cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR.

Zapraszamy