Rozmowy

Oświadczenie Komitetu Redakcyjnego

25 października 2019

Oświadczenie Komitetu Redakcyjnego
Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (fot. Jolanta Michasiewicz)

W siedzibie Automobilklubu Polski w Warszawie 23. października 2019 r. odbyło się kolejne robocze posiedzenie Komitetu Redakcyjnego społecznego projektu ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów. Poniżej Oświadczenie wydane przez Komitet.

O ś w i a d c z e n i e

My, członkowie Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów, z niepokojem obserwujemy działania upowszechniające nieprawdziwe, niejednokrotnie świadomie kłamliwe informacje, z hejtem włącznie.

Celem tych działań jest dyskredytacja idei samorządu zawodowego oraz osób zaangażowanych w jej wdrażanie.

Oświadczamy, że wbrew kolportowanym i powielanym informacjom:

- wszyscy członkowie Komitetu Redakcyjnego mają czynne uprawnienia instruktora, instruktora techniki jazdy lub egzaminatora;

- podstawowym celem powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów jest wsparcie i ochrona osób wykonujących te zawody;

- wszystkie organy władzy samorządu zostaną wybrane w demokratycznych wyborach bezpośrednich; nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że osoby zaangażowane w tworzenie projektu ustawy, z automatu zostaną członkami władz;

- w żadnych dokumentach i projektach, które dotychczas powstały, nie ma mowy, ani planu przeprowadzania weryfikacji czy odbierania praw nabytych – przeciwnie, zadaniem samorządu ma być ich ochrona;

- straszenie wysokimi składkami oraz wszelkie dywagacje nt. rzekomych obciążeń finansowych, kosztów funkcjonowania SZIE etc. nie mają podstaw – decyzje w tym zakresie podejmie w przyszłości demokratycznie wybrany samorząd;

- społeczna inicjatywa powołania samorządu jest oddolna, wszystkie osoby pracują z własnej woli i nie oczekują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia;

- działanie grup, zespołów i komitetu redakcyjnego SZIE, do których mogli przystąpić wszyscy zainteresowani, są jawne i transparentne;

- zgodnie z założeniami, samorząd nie będzie prowadził działań konkurencyjnych wobec przedsiębiorstw szkolących kandydatów na kierowców w zakresie ich działalności związanej ze szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców.

Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, sprzecznych, niezgodnych z ideą Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów godzi w dobro wszystkich zainteresowanych usystematyzowaniem i poprawą warunków pracy instruktorów i egzaminatorów. Komitet Redakcyjny nadal pracuje nad projektem ustawy, zgodnie z harmonogramem przyjętym w lipcu 2019 r.

Członkowie Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów

Warszawa, 23 października 2019 r.