biegły sądowy
Ministerstwo wobec spadku liczby biegłych
News tygodnia

Ministerstwo wobec spadku liczby biegłych

22 lutego 2024

Poseł Wojciech Król zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację poselską w sprawie biegłych sądowych, a dokładnie wynagrodzeń biegłych sądowych. Opowiedział Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kwestia bardzo ważna, jak ważna jest jakość ekspertyz przygotowywanych przez przedstawicieli tej grupy ekspertów w różnych kwestiach. Resort podjął prace legislacyjne.

W sprawie jakości pracy biegłych sądowych
Legislacja

W sprawie jakości pracy biegłych sądowych

24 maja 2023

Poseł Piotr Sak skierował do ministra sprawiedliwości interpelację w sprawie jakości pracy biegłych sądowych oraz odszkodowań z tytułu likwidacji szkód komunikacyjnych. Zgłasza szereg wątpliwości, zadaje wiele pytań.

Pomyłki wymiaru sprawiedliwości w sprawach wypadków drogowych
Rozmowy

Pomyłki wymiaru sprawiedliwości w sprawach wypadków drogowych

16 czerwca 2021

W Senacie RP obradował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju. Temat: „Wypadek drogowy czy wpadka wymiaru sprawiedliwości - analiza nieprawidłowości w sądownictwie i prokuraturze w sprawach wypadków drogowych”. Obradom przewodniczył Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Zespołu. Obok parlamentarzystów w debacie uczestniczyli prawnicy oraz biegli sądowi, przedstawiciele strony społecznej, dziennikarze.