Legislacja

Inteligentny asystent prędkości - obowiązkowy

16 czerwca 2021

Inteligentny asystent prędkości - obowiązkowy
(grafika – ETSC)

ETSC (European Transport Safety Council - Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu) zakomunikowała [kliknij] zatwierdzenie przez państwa członkowskie UE norm technicznych dotyczących inteligentnego asystenta prędkości (Intelligent Speed Assistance - ISA), co otwiera drogę do zainstalowania tej technologii we wszystkich nowych modelach pojazdów sprzedawanych w Unii Europejskiej od przyszłego roku.

Wymagania pozwalają na zamontowanie kilku różnych rodzajów systemów ISA. Zgodnie z prawem, każdy rodzaj systemu musi być przewidywalny i umożliwiać kierowcy wyłączenie systemu na czas trwania bieżącej podróży. Najbardziej podstawowy z dozwolonych systemów obejmuje jedynie ostrzeżenie dźwiękowe, które rozpoczyna się kilka chwil po przekroczeniu przez pojazd dozwolonej prędkości i rozbrzmiewa przez maksymalnie pięć sekund.

Projekt wymagań stwierdza, że producenci samochodów będą musieli raportować zbiorcze, anonimowe dane na temat tego, jak systemy ISA są używane i czy są wyłączane przez kierowców. Dwa lata po wejściu w życie przepisów powinno być możliwe sprawdzenie, w oparciu o rzeczywiste dane, które systemy są najbardziej skuteczne. Ma być to dobrą okazją do wyciągnięcia wniosków i skutecznego zareagowania w celu udoskonalenia technologii w przyszłości.

W przyszłym roku Unia Europejska będzie miała zdecydowanie najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów na świecie z systemami takimi jak zaawansowane hamowanie awaryjne (AEB), asystent utrzymania pasa ruchu (ELKS), rozpoznawanie senności i rozproszenia uwagi oraz inteligentne wspomaganie prędkości (ISA). Każdy nowy samochód sprzedawany w UE będzie musiał być wyposażony w te technologie.