Rozmowy

Problemy brd w Polsce - zadania do realizacji

25 września 2018

Problemy brd w Polsce - zadania do realizacji
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

20 września 2018 r. w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Problemy i wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, połączona z uroczystością Jubileuszu 20. lecia powołania Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Uczestników konferencji - w imieniu organizatorów - witali: Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Rady BRD, dyrektor MORD Kraków oraz gen. nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. W konferencji - jak to podkreślano - uczestniczyło szerokie gremium osób i instytucji zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Konrad Romik omówił realizowane działania oraz plany na najbliższą przyszłość. - Przed nami bardzo duże wyzwanie. Zbliżamy się do momentu, kiedy w 2020 roku Program Narodowy BRD zostanie już zamknięty, będziemy musieli mieć już kolejny program, który będzie determinował i wskazywał kierunki i obszary działania na następne dziesięć lat. Do tego zadania Sekretariat KR BRD przygotowuje się. Zachęcam do wspierania naszych inicjatyw. (...) W obszarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna prędkość, ratownictwo i opieka powypadkowa. Mamy tu bardzo wiele do zrobienia. K. Romik wskazywał także na bliższe terminowo działania jak zadanie regulacji dotyczących dla przykładu - nadmiernej prędkości.

W imieniu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł. insp. Mariusz Wasiak przedstawił aktualne dane - okres styczeń-sierpień 2018 - w porównaniu z rokiem ubiegłym. W omawianym okresie miało miejsce 20 399 wypadków drogowych (w 2017 - 20 650), niestety w tych wypadkach zginęło 1729 (w 2017 - 1681) osób. Czyli zginęło więcej o 47 osób niż w roku ubiegłym. Charakterystyczne, że było mniej rannych - w 2018 r. 24 259, a w 2017 r. 25 259. Charakterystyczne, że mieliśmy mniej wypadków, mniej rannych, natomiast te wypadki były bardziej tragiczne w skutkach. - Z jednej strony może to świadczyć o większych prędkościach, ale być może o tym, że w jednym zdarzeniu ginęło więcej osób, bo było ich więcej w pojeździe - wstępnie analizował M. Wasiak. I podsumowanie wakacyjne (okres od 22 czerwca do 2 września 2018 r.): wypadków drogowych wydarzyło się 6909 (w 2017 r. 7688), zginęło 637 osób (w 2017 - 644), rannych było 8318 (w 2017 r. 9434). We wszystkich kategoriach były więc spadki, odpowiednio: 11,1%, 1,1% i 11,8%. Oczywiście dane te mają charakter wstępny i niestety - zwłaszcza w kategorii zabitych - mogą się zmienić.

Prof. dr hab. Marian Tracz przedstawiciel Politechniki Krakowskiej zaprezentował i omówił wnioski wypływające z analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Rozpoczynając swój wykład, a właściwie referat o charakterze seminarium, profesor podkreślił, iż niezwykle wysoko ocenia raporty policyjne i KR BRD. - Te raporty są znakomite, ale mają jeden feler. W wielu przypadkach nie kończą się wnioskami. Dlaczego nie ma wniosków do Komitetu Badań Naukowych? Wniosków o podjęcie badań, poszczególnych trudnych zagadnień? (…) - Czy my rzeczywiście wiemy jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają telefony komórkowe? - pytał mówca, uzasadniając tezy swojego referatu. Prof. M. Tracz postawił wiele równie ważnych problemów, elementów niezbędnych do identyfikacji tych problemów, mówił o audytach bezpieczeństwa i ich znaczeniu.

Dyrektor Marek Dworak dokonał wstępu do dyskusji zaplanowanej w ramach odrębnego panelu. Zwrócił uwagę, iż aktualnie - jak do podają światowe statystyki - wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną zgonów, one pokonały choroby jak rak, zawały serca i inne ciężkie choroby, które schodzą na drugi plan. - Musimy podejmować dalsze działania - bardziej systemowe niż obecnie - żeby rzeczywiście osiągnąć poprawę. Poprawę ciągłą, każdego roku wyraźną, żebyśmy dogonili GAMBIT - w tej chwili nazywany Krajowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. (…) Mamy do zrobienia zagadnienia w trzech wymiarach: legislacja, powrót do tematu większej ochrony pieszych na przejściach dla pieszych, egzekucja - bardzo w tej chwili potrzebna, monitoring i kary administracyjne są w wielu krajach. I kontynuował: - Nasz kodeks drogowy ma 21. lat, nigdy tak długo ustawa - Prawo o ruchu drogowym nie utrzymywała się. Napiszmy ustawę na nowo, bo to zwróci uwagę kierowców, że trzeba się przepisów nauczyć od nowa. - Czy nie powinniśmy ujednolicić podejścia do prawa drogowego, do szkolenia, do egzaminatorów? - pytał dyrektor. - Powinna powstać instytucja, która będzie sprawowała nadzór nad szkoleniem, egzaminowaniem, podręcznikami, kwestii legislacji, abyśmy jednakowo odczytywali przepisy i kwestia, żeby te przepisy były odpowiednio wykładane - podsumował swoje wystąpienie M. Dworak. Apelował: - Jeżeli nie poradzimy sobie głównie z dwoma problemami: przejściami dla pieszych i z doprowadzeniem do redukcji prędkości na polskich drogach oraz nie zaczniemy systemowo odpowiednio uczyć i egzekwować przepisów to wielkiego kroku w bezpieczeństwie nie zrobimy. Wspomóżmy ministerstwo, wspomóżmy KR BRD w ich działaniach. A może to Krajowa Rada powinna być lepiej umocowana w przepisach i sprawować rzeczywisty nadzór nad wszystkim?

W trakcie panelu dyskusyjnego głos zabrali m.inn.: Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD; Józef Lassota, Mirosław Suchoń - połowie na Sejm RP, Janusz Jokiel, były egzaminator, b. kierownik działu szkoleń MORD Kraków, Tadeusz Szewczyk, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie, Mariusz Wasiak - KG Policji, podinspektor Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Marcin Koczyba, redaktor Radia Kraków "Radiostrada".

Dorobek konferencji „Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zadania do realizacji” jest dużo bardziej obszerny niż treści, które przekazujemy w niniejszej relacji, dlatego też redakcja tyg. PRAWA DROGOWEGO@NEWS najciekawsze wypowiedzi opublikuje niezależnie. (jm)