News tygodnia

20.lat MORD w Krakowie. To oni pracują dla naszego bezpieczeństwa

25 września 2018

20.lat MORD w Krakowie. To oni pracują dla naszego bezpieczeństwa
Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, sekretarz Wojewódzkiej Małopolskiej Rady BRD

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie obchodził swój Jubileusz. 20 września 2018 r. w Krakowie odbyła się uroczystość 20.lecia powołania placówki, wydarzeniem towarzyszącym była niezwykle interesująca konferencja pn. „Problemy i wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”.

20 września 2018 r. na zaproszenie dyrektora Marka Dworaka do Krakowa przybyli goście z całego kraju oraz regionu, ale przede wszystkim byli i obecni pracownicy MORD w Krakowie. Wiele mówiono o bezpieczeństwie ruchu drogowego, przywoływano statystyki, wskazywano na niezbędne rozwiązania, wskazywano na kierunki dalszych działań. Stanowiącą integralny punkt uroczystości konferencję zatytułowano „Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – zadania do realizacji”.

Konferencja stanowiła niezwykle ważny i interesujący element programu Jubileuszu, jednak szczególnie ważnym momentem wydarzenia było uhonorowanie ludzi, którzy pracowali i pracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uroczystą ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych długoletnim pracownikom MORD w Krakowie, swoją obecnością zaszczycił wicewojewoda Józef Gawron. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Irena Dębiec, Małgorzata Gutowicz, Tadeusz Kiermasza, Maria Popowicz, Beata Starowicz oraz Wojciech Tarchalski. Decyzją ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w uznaniu zasług zawodowych, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżniony został Henryk Adles oraz Andrzej Glazor.

Honorowe wyróżnienia - statuetki 20. lecia MORD w Krakowie - otrzymały osoby szczególnie zasłużone w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z okazji Jubileuszu MORD w Krakowie dyrektor Marek Dworak przyjął gratulacje, podziękowania i życzenia.

Działalność Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wpływa bezpośrednio na prawidłowy rozwój cywilizacyjny naszego kraju, który w dużej mierze opiera się na motoryzacji. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec potencjalnych zagrożeń wynikających z jej rozwoju, to obok kształcenia i weryfikowania umiejętności nowych kierowców, jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na instytucjach odpowiedzialnych za poziom wiedzy o zasadach ruchu drogowego - powiedziano podczas obchodów Jubileuszu.

Dyrektor M. Dworak podkreślił zaangażowanie i rolę mediów w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. - Marek Dworak, jak nikt potrafi jednoczyć, zbierać i gromadzić wokół siebie ludzi, którzy chcą poprawiać, którzy chcą walczyć o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - podkreślano.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik dziękował za dokonania w ramach Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, dziękował za bardzo merytoryczną i otwartą współpracę, za wspieranie działań KR BRD i życzył kolejnych lat powodzenia w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. (jm)

Źródło PRAWO DROGOWE. 25.9.2018. „Problemy brd w Polsce – zadania do realizacji”