Rozmowy

Przyszedł czas na nowe działania – mówi poseł Mirosław Suchoń

25 czerwca 2020

Przyszedł czas na nowe działania – mówi poseł Mirosław Suchoń
Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury, członek Zespołu Parlamentarnego ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

19. czerwca 2020 r. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny zorganizowały E-KONFERENCJĘ pt. NOWE CZASY: NOWY KIEROWCA – NOWY INSTRUKTOR – NOWY EGZAMIN. Zapowiedzieliśmy cykl publikacji dotyczących podejmowanych tematów. Dziś fragmenty wypowiedzi Mirosława Suchonia posła na Sejm RP, członka Komisji Infrastruktury, Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poseł docenił znaczenie nowoczesności i jakości w cyklu szkolenia kandydatów na kierowców, znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa na drogach. Deklarował pomoc parlamentarzystów, zachęcał do publicznej dyskusji.

Szkolenie i bezpieczeństwo. - Tematy związane z kształtowaniem umiejętności i zachowań kierowców, z procesem szkolenia, egzaminowaniem – są niezwykle istotne. Wszystko to wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a tym samym nas wszystkich – użytkowników dróg – podkreślał mówca. Wskazywał, iż proces edukacji powinien być prowadzony w sposób nowoczesny, na marę czasów w których żyjemy. - Zarówno kwestie psychologiczne, ale także – co często jest nieoczywiste dla opinii publicznej – aspekty takie jak ogólnorozumiany szacunek do prawa – wszystko to wpływa na to w jaki sposób na drodze zachowuje się kierowca. Jak on będzie reagował? Czy jego zachowanie powoduje wzrost bezpieczeństwa? Czy też to zachowanie zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg? Dlatego tak ważne jest, aby cały system szkolenia i doskonalenia umiejętności kandydatów na kierowców i kierowców, aby podlegał stałemu monitoringowi. I co ważniejsze - pewnej walidacji pod kątem osiągania pożądanych efektów, oczywiście w całym procesie.

Egzaminowanie jako część składowa procesu. Poseł podniósł kwestię egzaminowania: – Egzaminowanie to sama końcówka całego procesu, to raczej jego element, gdy ocenia się kompetencje i umiejętności przyszłych kierowców. Zazwyczaj wszyscy zajmowali się egzaminowaniem i na egzaminowanie był kładziony największy nacisk. Czyli generalnie – można tak powiedzieć – wszyscy zajmowali się już tylko tym konkretnym momentem, natomiast nie badali całej wcześniejszej historii. (…) Myślę, że to dobrze, że temat egzaminowania już nie jest tematem pierwszorzędnym, tylko jednym z elementów całego procesu.

Jakość szkolenia a konsolidacja środowiska. - Myślę, że trud, który jest podejmowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowych, pewnej konsolidacji całego środowiska i próby uzyskania środowiskowego wpływu na podnoszenie jakości szkolenia, może stanowić – jak tym bo nazwał – taki kamień milowy w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach podkreślał Mirosław Suchoń. - Nie pamiętam sytuacji żeby: szkolenie, jakość pracy instruktorów, możliwość doskonalenia swojej wiedzy, współpraca pomiędzy ośrodkami szkolenia i egzaminowania, były w obszarze publicznej dyskusji. Wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo dobra droga, to kompetentne i optymalne kształtowanie kierowcy.

Parlamentarzyści dla brd. - Pragnę zapewnić, że członkowie Komisji Infrastruktury zawsze będą wspierali takie rozsądne podejście i takie działania, które pozwolą na jeszcze lepsze kształtowanie postaw przyszłych kierowców. W poprzedniej kadencji miały odbyć się posiedzenia poświęcone procesowi szkolenia kandydatów na kierowców. Z różnych przyczyn nie udało się ich przygotować. Myślę, że w obecnej kadencji takie posiedzenia będziemy odbywać. Nawet w tym półroczu jedno było zaplanowane, niestety pandemia, epidemia spowodowała, że te terminy musieliśmy odłożyć. Myślę, że w drugiej połowie roku zostaną przeprowadzone. Już teraz pragnę zaprosić na to - tak ważne z punktu widzenia udziału Parlamentu w takiej szerokiej dyskusji - wydarzenie.

Bardzo ważna konkluzja. Mam nadzieję, że ta obecna kadencja Parlamentu upłynie pod znakiem wprowadzania rozwiązań sprzyjających podnoszeniu umiejętności kierowców, sprzyjających bezpieczeństwu, kształtowaniu odpowiednich postaw. Wszyscy widzimy, iż – biorąc pod uwagę standardowe działania – osiągnęliśmy pewien próg skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa. Tak więc, przyszedł czas na nowe działania. Tak jak świat cały czas się zmienia, trzeba zmienić też podejście do kształtowania szeroko pojętego bezpieczeństwa. (…) (jm)