Legislacja

Projekt zmiany rozporządzenia ws. egzaminów kierowców przewożących towary niebezpieczne

25 czerwca 2020

Projekt zmiany rozporządzenia ws. egzaminów kierowców przewożących towary niebezpieczne
RCL. Nr wykazu 59. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne [kliknij]

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Minister Infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych w § 1 w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (2012.191 z późn. zm.) załącznik nr 2 do wymienionego otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Nowe Zaświadczenie ADR i wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie planowanego rozporządzenia zachowują swoją ważność.

Projekt został opracowany w celu dostosowania dokumentu Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR do aktualnego stanu prawnego. Takie zobowiązanie nakłada ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2020.725) (m.in. projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie i weryfikacja dokumentów publicznych).

Proponowana nowelizacja została przesłana do konsultacji publicznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 listopada 2020 r. (jm)