Legislacja

Bogdan Oleksiak (Ministerstwo Infrastruktury): – Dziękujemy za wszystkie uwagi i propozycje

26 czerwca 2020

Bogdan Oleksiak (Ministerstwo Infrastruktury): – Dziękujemy za wszystkie uwagi i propozycje
Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

ODWAŻMY SIĘ BYĆ MĄDRYMI – padło podczas podsumowania e-Konferencji instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. To relacjonowana na naszych łamach, a zorganizowana 19. czerwca 2020 r. przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny E-KONFERENCJA pt. NOWE CZASY: NOWY KIEROWCA – NOWY INSTRUKTOR – NOWY EGZAMIN. Dziś krótkie omówienie, ale też pełne wystąpienie Gościa wydarzenia, Bogdana Oleksiaka, dyrektora Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak się dowiedzieliśmy i co jest oczywiste w ostatnie dni i tygodnie resort koncentrował się na zagadnieniach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu szkolenia w stanie epidemii. I tak: zostały przedłużone wszystkie uprawnienia (prawa jazdy, pozwolenia, świadectwa kierowców, legitymacje instruktorów itp.); opracowywano stosowne regulacje wynikające z tzw. Tarczy nr 1, 2 czy 3.

Przepisy wprowadzone. Wprowadzono rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2020.1206). – Tutaj staramy się na bieżąco wprowadzać te zmiany. Myślę, że to rozporządzenie (…) społecznie – jak to oceniamy – bardzo dobrze odbierane.

Plany zmian legislacyjnych. Dyrektor B. Oleksiak wymienił następujące planowane zmiany:

* zmiana ustawy o transporcie drogowym, chodzi o wdrożenie dyrektywy 2003/59. – Nie są to ważne zmiany, bo to jest wprowadzenie e-learningu w ramach szkoleń kierowców zawodowych – to jest w projekcie ustawy. Możliwość przeprowadzenia przez wojewodów testów kwalifikacyjnych w stanie zagrożenie epidemiologicznego lub w stanie epidemii. Cóż jeszcze – profil kierowcy zawodowego, rozszerzenie warstwy cyfrowej w procedurze uzyskania prawa jazdy i karty kwalifikacji kierowcy. Chodzi o to, żeby dla lekarzy była automatyczna możliwość wpisów do systemu badań. To jest ważna zmiana. Próbujemy – razem z Ministerstwem Cyfryzacji – teraz to doprecyzować.

* rozpoczęto prace nad rozporządzeniem bhp w komunikacji miejskiej. – To też jest związane z bezpieczeństwem. (…) Na podstawie protestów społecznych tej grupy kierowców (…) którzy nie mają możliwości, żeby te piętnaście minut odpoczynku, żeby nawet zjeść kanapkę czy wypić coś ciepłego. Nie było takiego rozporządzenia. Ono było bardzo lakoniczne, dlatego staramy się to zmienić. To samo dotyczy motorniczych tramwajów i innych osób, które nas wożą w miastach i bardzo ciężko pracują.

* w Sejmie rozpoczęto procedowanie tzw. pakietu deregulacyjnego. – Planowanych jest sporo zmian. (…) Ustawa przewiduje ważne zmiany. Nazwaliśmy ją ustawą deregulacyjną. Jest to pakiet zmian ułatwiających właścicielom pojazdów, kierujących pojazdami. Jest tam szereg uproszczeń obowiązujących w procedurach w tym zakresie. Jest tu duże oczekiwanie społeczne. Chodzi o zmniejszenie obciążeń dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wśród ułatwień dyrektor wymienił kilka: zwolnienie kierujących posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania „przy sobie” prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli; zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji; wprowadzono możliwość zachowania – na wniosek posiadacza pojazdu – dotychczasowego numeru rejestracyjnego i legalnych tablic rejestracyjnych; rozszerzenie katalogu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu.

Bogdan Oleksiak oto tak konkludował swoje wystąpienie: - Nie zwalniamy tempa, pracujemy - jeżeli Państwo wnosicie jakieś uwagi, propozycje rozwiązań bardzo – w imieniu Departamentu – za nie dziękuję. (…) Dyrektor wyraził podziękowania dla Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Grupie IMAGE za zaproszenie i organizację E-Konferencji. (jm)