Rozmowy

Rozmawiali rok. Pracują dalej (fotogaleria)

14 listopada 2019

Rozmawiali rok. Pracują dalej (fotogaleria)
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym wraz z Polskim Klastrem Edukacyjnym zorganizowały seminarium pn. „Kompetencje społeczne instruktorów i egzaminatorów jako zawodów zaufania publicznego”. Seminarium odbyło się 13 listopada br. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Pracy w Warszawie. Przewidziano wystąpienia i prezentacje ekspertów, przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się problemami kwalifikacji zawodowych instruktorów i egzaminatorów oraz środowisk aktywnych w realizacji Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Komunikat opublikujemy w terminie późniejszym - tymczasem galeria uczestników wydarzenia. (jm)