Legislacja

UE zaostrza przepisy o zarządzaniu infrastrukturą drogową

14 listopada 2019

UE zaostrza przepisy o zarządzaniu infrastrukturą drogową
(fot. Jolanta Michasiewicz)

UE chce zmniejszyć liczbę wypadków drogowych - śmiertelnych i powodujących poważne obrażenia - dzięki przepisom zapewniającym lepsze projektowanie i lepszą konserwację dróg, tunelów i mostów. W tym celu Rada przyjęła (8.10.2019) zrewidowane przepisy o systematyczniejszym podejściu do bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Reforma jest częścią starań UE, by do 2020 r. zmniejszyć o połowę liczbę wypadków śmiertelnych w porównaniu z 2010 r., oraz by do 2050 r. liczbę tę zredukować niemal do zera.

Zrewidowana dyrektywa rozszerzy zakres obecnych przepisów na autostrady i inne drogi główne poza transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Statystyki sugerują, że pomoże to znacznie zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury drogowej w całej UE. Dyrektywa obejmie też drogi poza obszarami miejskimi wybudowane dzięki funduszom unijnym.

Państwa członkowskie będą musiały co najmniej co 5 lat dokonywać całosieciowej oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocena ta będzie zwięzłą analizą całej sieci drogowej objętej dyrektywą i posłuży szacowaniu ryzyka wypadków. Władze będą korzystać z jej wyników, by przeprowadzać bardziej ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa drogowego lub podejmować bezpośrednie działania naprawcze. Pierwsze oceny mają nastąpić najpóźniej do 2024 r.

W procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego trzeba będzie systematycznie uwzględniać pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki. To oni w 2017 r. stanowili niemal połowę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE.

Procedura i dalsze kroki. Głosowanie Rady z dnia 8 października br. zamyka procedurę legislacyjną. Wstępne porozumienie prezydencja rumuńska i Parlament Europejski wypracowały 21 lutego 2019 r.

Dyrektywa ukaże się teraz w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą mieć 2 lata na zmianę przepisów krajowych. (RE)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/... z dnia ... zmieniająca dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  [KLIKNIJ]