Rozmowy

Wychowanie komunikacyjne - jako oddzielny przedmiot szkolny

27 sierpnia 2020

Wychowanie komunikacyjne - jako oddzielny przedmiot szkolny
(fot. Piotr Wagner)

Minister edukacji narodowej jest adresatem interpelacji poselskiej (nr 9624) zgłoszonej przez Przemysława Drabka. Poseł podniósł sprawę programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy wychowanie komunikacyjne ma szansę być oddzielnym przedmiotem nauczania w systemie edukacji dzieci i młodzieży w polskich szkołach?

- Szeroko pojęte bezpieczeństwo to jeden z fundamentów działań rządu RP. Zdecydowane włączenie się resortu w rozwój edukacji z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowania właściwych nawyków i postaw oraz kultury drogowej, to inwestycja w przyszłość. Programy edukacyjne BRD pozwolą skutecznie realizować właściwy kierunek poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach – czytamy. I w nawiązaniu do tej opinii postawione zostały tak ważne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim bezpieczeństwa naszych dzieci pytania:

1. Czy resort edukacji rozważa wprowadzenie „Wychowania komunikacyjnego”, jako oddzielnego przedmiotu nauczania do systemu edukacji dzieci i młodzieży w polskich szkołach?

2. Czy resort edukacji przeprowadził szczegółową analizę wprowadzonych w 2017 r. reformą edukacji nowych podstaw programowych, w zakresie tematyki wychowania komunikacyjnego i czy planuje rozszerzenie, doprecyzowanie tych zapisów?

3. Jakie działania na rzecz edukacji BRD wśród dzieci i młodzieży w szkołach podejmował resort edukacji w okresie ostatnich dwóch lat i jakie działania w systemie powszechnej edukacji zamierza wprowadzić w 2021 roku?

4. Jakie środki finansowe w 2021 r. resort edukacji planuje przeznaczyć w ramach przyznanej subwencji ogólnej dla JST na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i czy w wykazie zadań ujętych w kryteriach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 będą uwzględnione działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego?

5. Czy resort edukacji planuje od nowego roku szkolnego wsparcie merytoryczne i systemowe nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego? Jeśli tak, jakie to są mechanizmy?

 (jm)