Statystyka

Co jest przyczyną?

14 października 2020

Co jest przyczyną?
Crash test KARAMBOL (fot. archiwum Grupa IMAGE)

Poseł Krzysztof Paszyk pyta: co jest przyczyną zatrzymania od 2016 r. pozytywnego trendu corocznego spadku liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach? Resort infrastruktury odpowiada.

Ofiary śmiertelne w latach 2011-2015. Poseł Krzysztof Paszyk pytał ministra infrastruktury o informacje w sprawie wzrostu liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce. Rzeczowo przypomina: - W ciągu ostatnich 20 lat dzięki budowie i remontom infrastruktury oraz zakrojonym na szeroką skalę działaniom prewencyjnym udało się ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce z ponad 7000 rocznie w latach 90. do poniżej 3000 w 2015 r. Niestety kolejne lata przyniosły zahamowanie wieloletniego trendu spadku liczby ofiar śmiertelnych.

Ofiary śmiertelne po roku 2016. Według danych Komendy Głównej Policji w całym roku 2016 na polskich drogach śmierć poniosło 3026 osób, w 2017 r. 2831 osób, w 2018 r. 2862 osoby, w 2019 r. 2909 osób. Niestety rok 2019 jest drugim z rzędu, w którym nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W szerszym ujęciu - od 2016 r. nasz kraj, zamiast szybko zmniejszać liczbę ofiar, odnotowuje stagnację na poziomie 2800-3000. W latach 2011-2015 Polska odnotowała spadek liczby ofiar wypadków drogowych z 4189 do 2938 rocznie, a więc średnio o 250 rocznie. Właśnie takiego trendu spadkowego potrzeba nam, by dorównać krajom zachodnim, które w przeliczeniu na milion mieszkańców odnotowują o połowę mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych niż Polska. Nasz kraj w 2019 r. odnotował 77 ofiar na mln mieszkańców, podczas gdy Dania 35, Holandia 35, Wielka Brytania 28, Szwecja 22. W całej UE tylko w Bułgarii i Rumunii sytuacja jest gorsza niż w Polsce.

Resort infrastruktury informuje. Rafał Weber w imieniu ministra potwierdza, wzrosty liczby ofiar śmiertelnych – cytat: - Na przestrzeni ostatnich 10 lat najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2011 roku. Od 2012 roku obserwowany jest spadek wypadków drogowych i ich ofiar, aż do roku 2016, kiedy nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 roku oraz 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy jednoczesnym wzroście liczby osób zabitych. Trend ten najlepiej oddaje poniższy wykres:

W latach 2009-2019 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych została zredukowana o ponad 36%, a liczba ciężko rannych o ponad 22%. Jednakże tempo zmian w długookresowym trendzie przedstawione na rys. 1 jest zbyt wolne, aby zrealizować przyjęte cele główne wskazane w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (w stosunku do wskaźników bazowych z 2010 roku – przedstawionych na wykresie poniżej).

Pytanie brzmiało: - Ad 1. Co jest według Pana Ministra przyczyną zatrzymania od 2016 r. pozytywnego trendu corocznego spadku liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach, po szybkich spadkach w latach 2011-2015? Ważne, iż: - Z końcem bieżącego roku kończy się perspektywa aktualnie realizowanego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nową strategią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach 2021-2030, która będzie uwzględniała aktualne potrzeby i wyzwania konieczne do utrzymania trendu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach. (jm)