Statystyka

… kto był sprawcą

11 lipca 2018

… kto był sprawcą
… kto był sprawcą? Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r. [kliknij]

I ciąg dalszy statystyk przygotowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury w rządowym raporcie pn. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.” Dokument po pracach w Komisji Infrastruktury trafi pod obrady plenarne Sejmu RP. Dziś fragment dotyczący sprawców wypadków drogowych. Popatrzmy kim są, ile mieli lat itd. (jm)

W 2017 r. w 28 359 wypadkach spowodowanych przez kierujących zginęło 2 091 osób, a w 2 378 wypadkach, których sprawcami byli piesi śmierć poniosło 425 osób. W 2017 r. odnotowano istotny spadek (w porównaniu do roku 2016) o 2,5% liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, który przyniósł również spadek liczby ofiar śmiertelnych tych wypadków – o 8,5%. Jednocześnie w porównywanym okresie odnotowano spadek o 2,9% liczby wypadków spowodowanych przez pieszych przy jednoczesnym dość dużym, wynoszącym 6,5%, wzroście liczby ofiar śmiertelnych wypadków, których sprawcami byli piesi. W przeciwieństwie do roku 2016, rok 2017 charakteryzował się wyraźnym wzrostem liczby ofiar śmiertelnych wypadków powodowanych przez pieszych, przy jednoczesnym spadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami.

Podobnie jak w latach ubiegłych sprawcami jak i najbardziej poszkodowaną grupą w tym zakresie byli mężczyźni, lecz w porównaniu z danymi za rok 2016 zarówno liczba wypadków powodowanych przez mężczyzn, jak i przez kobiety zmniejszyła się (odpowiednio o -2,2% i 3,6%), ale tylko w przypadku mężczyzn liczba ofiar śmiertelnych tych wypadków została zredukowana (o -8,3%). W wypadkach powodowanych przez kobiety w 2017 r. zginęły o 22 osoby więcej (+6,0%) w odniesieniu do roku poprzedniego. (KRBRD)