Statystyka

KWP w Krakowie: Znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych

25 lutego 2017

KWP w Krakowie: Znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych
(Grafika. KWP w Krakowie Wydział Ruchu Drogowego)

W 2016 r. kontynuowano „Program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w Małopolsce na lata 2015-2016”, który realizowany był w czterech obszarach:

nadzór, edukacja, analiza, inżynieria.

W wyniku trafnie przedstawionej diagnozy oraz wyznaczenia głównych kierunków działań, aż o ¼ spadła liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych (z 88 w roku 2015 do 65 w roku 2016). Jednocześnie w roku 2016 zmniejszył się udział pieszych wśród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych z 44% w 2015 roku do 35%.

W trosce bezpieczeństwo pieszych w sierpniu 2014 roku wprowadzono przepis nakazujący każdemu pieszemu poruszającemu się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym posiadania elementu odblaskowego na drogach. W roku ubiegłego na terenie Małopolski ujawniono blisko 3 tys. wykroczeń związanych z niestosowaniem się do tego obowiązku.

Działania „Bezpieczny senior”. Codzienne działania kontrolne na drogach oraz edukacja prowadzona z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (przy wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) wpłynęły znacząco na poprawę bezpieczeństwa seniorów pieszo poruszających się po drogach.

Z roku na rok liczba zabitych pieszych powyżej 60 roku życia maleje. W porównaniu do 2015 r. w ubiegłym roku ich ilość uległa zmniejszeniu o 1/3. Od roku 2011 odnotowaliśmy znaczący, aż ponad 60% spadek.

* dane w nawiasach za rok 2015