Statystyka

Liczba kierowców prowadzących po narkotykach wzrosła o ponad 50 proc.

16 listopada 2018

Liczba kierowców prowadzących po narkotykach wzrosła o ponad 50 proc.
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

W ciągu trzech lat liczba kierowców złapanych na prowadzeniu po narkotykach wzrosła o ponad 50 proc., osiągając w 2017 r. poziom ponad 1,5 tys. osób – wynika z danych Komendy Głównej Policji. Integratorem profilaktycznych działań antynarkotykowych będzie Krajowa Rada BRD i Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na następne dziesięć lat – mówił Konrad Romik, sekretarz KRBRD.

15 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu obecności narkotyków w ruchu drogowym. Omawiano stan działań podejmowanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W debacie uczestniczyli eksperci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Polski. Mówiono o wdrażaniu nowych rozwiązań prawnych dotyczących jazdy po zażyciu nielegalnych substancji psychoaktywnych, podjęto próbę określenia niezbędnych kierunków działań prewencyjnych w przedmiotowym zakresie. W gronie prelegentów wydarzenia znaleźli się: Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu; Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; Tomasz Białas, Główny Inspektor Sanitarny, Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii; Frank Mütze, Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu; Kim Wolff, King’s College London; Charles Mercier-Guyon, Prevention Routiere; Verena Zimmermann, Securetec oraz Anna Zielińska i Ilona Buttler, ITS.

W trakcie seminarium jego uczestnicy spotkali się także dziennikarzami. W trakcie konferencji prasowej przedstawiono najnowsze wyniki badań w zakresie obecności substancji psychoaktywnych wśród polskich kierowców, pasażerów (pojazdów) oraz rowerzystów. Niezwykle interesującą okazała się prezentacja działania najnowszych testów narkotykowych, tu najnowszego typu DrugWipe 6S. Mówiono zarówno o tych używanych przez naszą krajową policję, informowano także o rozwiązaniach stosowanych zagranicą.

Powiedziano bardzo wiele istotnych i ważnych rzeczy – podsumował Konrad Romik. – Proces dochodzenia do właściwego zastosowania profilaktyki jest niezmiernie ważny. Mówienie o profilaktyce narkotykowej w szkole średniej – powiedzmy sobie otwarcie – wówczas jest już za późno - dodał. Wskazał, iż podczas prac nad zmianą systemu edukacji w Polsce, prac nad nowymi programami nauczania, bardzo wiele zapisów w różnych przedmiotach zostało wzmocnionych także w zakresie profilaktyki narkotykowej. Tu na przykład przy takich przedmiotach jak np. biologia i etyka, w szkołach podstawowych i średnich. Mówca apelował do naukowców o podjęcie badań – nie tylko opinii społecznej, ale również obserwacji zachowań uczestników ruchu drogowego w skali rocznej i kwartalnej. Dodał, iż niezbędne są wnioski wskazujące, w którym kierunku idą kwestie związane ze stosowaniem środków odurzających. Mówił o problemie - podejmowanym przez świat medyczny – bardzo wielu przypadków stosowania legalnych substancji łączonych w sposób dowolny. Mówiąc o narkotykach, powinniśmy dzisiaj zwracać szczególną uwagę także na te substancje - apelował. Możemy je kupić w kiosku czy aptece, a odpowiedni miks połączeniowy często powoduje gorsze środki niż zastosowanie konkretnego narkotyku. Romik informował, iż zagadnienia te zostaną wpisane do strategii długofalowej na następne dziesięć lat. – Ja nie wyobrażam sobie – jako sekretarz KRBRD również z jej członkami – aby temat, kwestie profilaktyki narkotykowej i innych środków odurzających, nie znalazł się w zakresie szczegółowego planu akcji i działań w zakresie tej profilaktyki. Jest to też kwestia nadzoru nad ruchem drogowym, wspierania kwestii nadzoru – tutaj wiele uwagi zwracamy na nowe technologie, w taki sposób, aby odpowiednie narzędzia w rękach nadzoru były stosowane efektywnie, przez co czas i możliwości kontrolne były zwiększane w sposób efektywne. Druga sprawa to kampanie społeczne, docierające do opinii społecznej, do określonych środowisk, ale przede wszystkim bazujące na merytorycznym dorobku i wskazaniach naukowców. Oczywiście także niezbędna edukacja - podkreślał.

Działając wspólnie wszyscy mamy szansę, aby skutecznie walczyć z najgorszymi zagrożeniami w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o postęp w zakresie redukcji zabitych i rannych na polskich drogach – jeżeli chodzi o alkohol – to jest ogromny postęp. To ogromny sukces nas wszystkich. Dzisiaj stawiając sobie nowe cele, nowe wskaźniki efektywności, w nowej strategii poprawy brd na następne dziesięć lat, kwestia związana z profilaktyką narkotykową i innych środków odurzających – na dzisiaj mogę powiedzieć – będzie zachowana i analizowana, aby te najlepsze rozwiązania, którymi w Polsce dysponujemy, były skutecznie i systematycznie implementowane, abyśmy za kilka lat mogli powiedzieć, że tak samo mocno i efektywnie poradziliśmy sobie z kwestią narkotyków i środków odurzających. Tak samo jak dzisiaj radzimy sobie z kwestią alkoholu. Oczywiście pamiętając, że kwestia alkoholu również pozostaje aktualna. Musimy działać systematycznie, podejmować wspólne działania, w jednej architekturze metodologicznej i w jednym systemie działania co zawsze daje najlepsze efekty. Integratorem tych działań będzie Rada i Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na następne dziesięć lat – zakończył Konrad Romik występując podczas konferencji prasowej dla przybyłych dziennikarzy. (jm)