Statystyka

Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce - wg danych CEPiK (stan na 8.6.2017)

10 lipca 2017

Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce - wg danych CEPiK (stan na 8.6.2017)
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Krzysztof Sitarski złożył w Sejmie interpelację zarejestrowaną pod numerem 12856. Dotyczy ona aktualnej liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

Adresatem był minister cyfryzacji. W związku z faktem, iż od 1 stycznia 2016 r. właśnie ten resort nadzoruje i prowadzi SI CEPiK, który zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy, poseł pytał, czy system jest już zintegrowany z bazą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), a jeżeli nie, to kiedy planowane jest takie połączenie? Podstawa prawna co do zakresu danych i informacji gromadzonych w CEP znajduje się w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Chcę ustalić m.in. czy liczba pojazdów nieubezpieczonych z roku na rok rośnie – uzasadniał poseł zadając szczegółowe pytania.

Odpowiedzi udzieliła minister cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaśniając, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest podłączony do Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK). Jako podmiot uprawniony na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym może korzystać z nieodpłatnego pozyskiwania danych lub informacji zgromadzonych w SI CEPiK. Ponadto UFG przekazuje do CEPiK, jako podmiot do tego ustawowo zobowiązany, dane o zawartych polisach OC.

Z Centralnej Ewidencji Pojazdów zostały też udostępnione szczegółowe dane wg stanu na dzień 8 czerwca 2017 r. Oto ilości pojazdów zarejestrowanych w Polsce:

1. posiadających status zarejestrowanych - ogółem 28 678 674

                - osobowych         22 005 578

                - ciężarowych        3 203 256

                - autobusów           113 823

                - motocykli            1 388 809

                - motorowerów      1 304 014

2. podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych - 28 678 674,

3. posiadających aktualną polisę OC - 18 606 312,

4. bez aktualnej polisy OC - 10 072 362,

4. posiadających ważne badanie techniczne - 16 621 078,

5. bez badań technicznych - 12 057 596.

Resort przygotował także dane szczegółowe jak np. średni wiek pojazdów z podziałem na ubezpieczone i bez polisy OC, z ważnymi badaniami technicznymi i bez, oraz ile wynosi średni przebieg pojazdów odnotowywany przy każdej wizycie w stacji kontroli pojazdów. W swoich statystykach uwzględnił kategorie pojazdów samochodowych np. pojazdy specjalne, używane do celów specjalnych, samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, czterokołowce czy taksówki lub motocykle. Dane dostępne w tabelach 1-7 zamieszczonych poniżej. Nie ma natomiast możliwości przekazania danych o średnim przebiegu pojazdów, gdyż nie są one gromadzone w CEP2 – informował na zakończenie. (jm)