Statystyka

Nasz stan bezpieczeństwa. Sprawozdanie KRBRD

17 czerwca 2021

Nasz stan bezpieczeństwa. Sprawozdanie KRBRD
Druk sejmowy nr 1271 „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku” [kliknij] (fot. screen fragment druku 1271)

Do sejmowej Komisji Infrastruktury został skierowany Druk nr 1271 „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku” [kliknij]. Posłowie otrzymali do rozpatrzenia obszerny – 184. stronicowy – dokument. Termin posiedzenia nie został jeszcze określony.

Do Sejmu RP trafił coroczny raport dotyczący stanu brd w Polsce: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku”. Sprawozdanie przygotowane jest przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych upoważniony został minister infrastruktury. - Przedstawiam Państwu coroczne sprawozdanie pt: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku” Miniony rok był dla Polski i świata rokiem wyjątkowym z wielu powodów, w tym także ze względu na zauważalną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2020 roku odnotowano najniższą w ostatnich latach liczbę wypadków i ofiar śmiertelnych. Wpływ na tę sytuacje miało kilka czynników. Znacznie podniosła się jakość dróg krajowych i samorządowych dzięki realizacji działań w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oraz Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Od lat konsekwentnie staramy się pozytywnie wpływać na zachowania uczestników ruchu drogowego poprzez liczne działania informacyjno-edukacyjne, kampanie, szkolenia. Bez wątpienia należy wskazać też na działania podjęte przez rząd, związane m.in. z wprowadzeniem regulacji dotyczących „jazdy na suwak” oraz „korytarzy życia”. Nie bez znaczenia oczywiście pozostaje także fakt, że z uwagi na pandemię COVID-19 w sposób istotny w 2020 r. obniżył się poziom natężenia ruchu na polskich drogach - czytamy we wprowadzeniu Andrzeja Adamczyka przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ministra infrastruktury.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. odnotowano zmniejszenie liczby wypadków (-22,3%), liczby ofiar śmiertelnych (-14,4%), liczby rannych (-25,4%), liczby ciężko rannych (-17,2%) oraz liczby kolizji (-16,1%). W latach 2010-2020 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych została zredukowana o ponad 36%, a liczba ciężko rannych o ponad 23%. Jednakże tempo zmian w długookresowym trendzie przedstawione na rys. 1 nie pozwoliło na zrealizowanie przyjętych celów głównych wskazanych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – odnotowano we wstępie do dokumentu.

I na tle Europy:  65 ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców w 2020 r. , co jest czwartym najwyższym wskaźnikiem w UE. Liczba ta spadła o 15% w 2020 roku, osiągając najniższy w historii poziom. W latach 2010–2020 liczba ta spadła o 37%, zgodnie ze średnią UE.

Posłowie otrzymali do rozpatrzenia obszerny – 184. stronicowy – dokument. Termin posiedzenia nie został jeszcze określony. (jm)

„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku” [kliknij]