Statystyka

Ofiar śmiertelnych o 2% mniej. Niestety nie u nas. Raport Komisji Europejskiej za rok 2016

30 marca 2017

Ofiar śmiertelnych o 2% mniej. Niestety nie u nas. Raport Komisji Europejskiej za rok 2016
Komisja Europejska – Raport drogowy za 2016 r.

Komisja Europejska 28 marca 2017 r. w La Valette opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa drogowego za rok 2016 w porównaniu ze statystykami roku 2015. Czytamy w nim: - Ostatni rok był punktem zwrotnym w zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach: po dwóch latach stagnacji, liczba tych, którzy stracili życie na drogach zmniejszyła się o 2%. 25,500 osób zginęło w 2016 roku 600 mniej niż w roku 2015 i 6000 mniej niż w roku 2010. Oznacza to redukcję o 19% w ciągu ostatnich sześciu lat. Chociaż osiągnięcie strategicznego celu zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010 i 2020 nadal jest ekstremalnym wyzwaniem, to warto spróbować, jak każde pojedyncze zapisanych sprawach życiowych. Niestety te statystyki i optymizm z nich wynikający nie dotyczą zdarzeń na polskich drogach. (jm)

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej. 28.3.2017 r. La Valette: 2016 statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego opublikowane dzisiaj przez Komisję pokazują spadek o 2% liczby zgonów zarejestrowanych w UE w ubiegłym roku.

2016 statystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego opublikowane dzisiaj przez Komisję pokazują spadek o 2% liczby zgonów zarejestrowanych w UE w ubiegłym roku. 25.500 osób straciło życie na drogach UE w 2016 roku, 600 mniej niż w roku 2015 i 6000 mniej niż w roku 2010. Kolejnych 135,000 osób zostało poważnie rannych na drogach według szacunków Komisji.

Po dwóch latach stagnacji, 2016 oznacza powrót pozytywny trend spadkowy i w ciągu ostatnich sześciu lat, śmiertelne wypadki drogowe zostały zredukowane o 19%. Choć tempo jest zachęcające, może to być jednak niewystarczające, jeżeli UE ma osiągnąć swój cel zmniejszenie o połowę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010 i 2020. To wymaga dalszych wysiłków ze strony wszystkich podmiotów, a zwłaszcza z krajowymi i lokalnymi władzami, które dostarczają większość z dnia na dzień działania, takie jak egzekwowania i podnoszenia świadomości.

Komisarz Transportu Violeta Bulc powiedział „” Dzisiejsze statystyki są poprawa i coś pozytywnego do wykorzystania. Ale nie jest to dane, które martwią mnie najbardziej - to życie utracone, a rodziny pozostawione. Właśnie dzisiaj będziemy tracić kolejne 70 życia na drogach UE i pięć razy tyle poniesie poważne obrażenia! Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzmożenia wysiłków, dzięki czemu możemy osiągnąć cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2010 i 2020" .

Szanse zginęło w katastrofie zmieniać się z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Choć luka zawęża każdego roku, żyjących w państwach członkowskich z najwyższych wskaźników ofiar śmiertelnych to jeszcze ponad trzy razy bardziej narażone na śmierć na drodze niż osoby mieszkające w krajach o najniższych cenach.

2016 był również pierwszy raz, kiedy Komisja opublikowała dane na temat poważnych wypadków drogowych na podstawie nowej wspólnej definicji, od 16 państw członkowskich reprezentujących 80% ludności UE. Na podstawie tych danych, Komisja szacuje, że 135.000 osób zostało poważnie rannych w całej UE. Niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi, rowerzyści i motocykliści stanowiły dużego odsetka osób poważnie rannych.

Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Nieformalna Rada na Malcie. W odpowiedzi na niedawne spowolnienie w zmniejszaniu śmiertelnych ofiar wypadków drogowych Komisja trzyma razem z maltańskim prezydencji, Interesariuszy i Konferencji Ministerialnej na Malcie w dniach 28 i 29 marca 2017. Impreza dwudniowa skupia ekspertów w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zainteresowane strony i decydentów i jest okazją do omówienia aktualnego stanu zaawansowania w zakresie bezpieczeństwa drogowego, a droga do przodu, aby zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń. Deklaracja Bezpieczeństwa Drogowego zostanie zatwierdzony podczas Konferencji Ministerialnej.

Załącznik. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców. Wstępne kraj o statystykach krajów na rok 2016 [1]

2010

2015

2016

2015 r - 2016 r [2]

2010 - +2.016

Belgia

77

65

56

-13%

-24%

Bułgaria

105

98

99

0%

-9%

Republika Czeska

77

70

59

-16%

-23%

Dania

46

31

37

18%

-18%

Niemcy

45

43

39

-7%

-12%

Estonia

59

51

54

6%

-10%

Irlandia

47

36

40

13%

-11%

Grecja

112

73

75

2%

-35%

Hiszpania

53

36

37

2%

-31%

Francja

64

54

54

0%

-13%

Chorwacja

99

82

73

-12%

-28%

Włochy [3]

70

56

54

-5%

-21%

Cypr

73

67

54

*

-23%

Łotwa

103

95

80

-16%

-28%

Litwa

95

83

65

-22%

-37%

Luksemburg

64

64

52

*

-6%

Węgry

74

65

62

-6%

-18%

Malta

36

26

51

*

69%

Holandia [4]

32

31

33

4%

3%

Austria

66

56

49

-11%

-23%

Polska

102

77

79

2%

-23%

Portugalia

80

57

54

-10%

-40%

Rumunia

117

95

97

1%

-19%

Słowenia

67

58

63

8%

-6%

Słowacja

65

57

50

-12%

-22%

Finlandia

51

49

45

-6%

-8%

Szwecja

28

27

27

2%

-1%

Wielka Brytania [4]

30

28

28

1%

-4%

UE

63

51,5

50

2%

-19%

[1] 2016 dane są oparte na tymczasowych danych; mogą wystąpić niewielkie zmiany w ostatecznych danych dla poszczególnych krajów.

[2] Procentowa zmiana liczby zgonów

[3] Oszacowanie w oparciu o dane od stycznia do czerwca

[4] Oszacowanie w oparciu o dane od stycznia do września

* Statystycznie nieistotne