Statystyka

Podsumowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2021

22 lipca 2022

Podsumowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2021
„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. [kliknij]

Do Sejmu RP wpłynął dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.” [kliknij] i został skierowany pod obrady Komisji Infrastruktury. W ocenie stanu brd za rok 2021 po pierwsze podkreślono trendy: - W 2021 r. w stosunku do 2020 r. odnotowano zmniejszenie liczby wypadków (-3,1%), liczby ofiar śmiertelnych (-9,9%), liczby rannych (-0,2%) oraz liczby ciężko rannych (-6,0%).

„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. [kliknij]

uwarunkowania wynikające z globalnej i europejskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównym celem przyjętego w 2021 roku Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 będzie ograniczenie w ciągu dekady o 50% liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Oznacza to, iż w roku 2030 na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych wypadków nie powinna przekroczyć wartości 1455, a liczba ofiar ciężko rannych nie powinna być większa niż 5317. Przypomnijmy - w 2021 r. były to odpowiednio następujące wielkości: 2245 ofiar śmiertelnych i 8276 ciężko rannych. Należy podkreślić, iż powyższe założenia stanowią jedynie cel pośredni - ustanowiony na rok 2030 - a docelową wizją polskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz długoterminowych programów i strategii jest całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, co jest zgodne z dalekosiężną perspektywą europejskiej polityki transportowej, przyjęta w ramach realizacji tzw. Wizji Zero do roku 2050.

Z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wynikające z tego faktu znaczne odstępstwa w zakresie mobilności, należy przyjąć, iż dane dotyczące roku 2020 nie są do końca miarodajne i nie powinny rzutować na faktyczną ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, zwłaszcza w zakresie programowania celów długoterminowych. Dlatego dla wyznaczenia celu liczbowego Programu jako poziom odniesienia przyjęto dane z 2019 roku.

Czytamy dalej: - Cel cząstkowy na 2021 rok został osiągnięty zarówno w odniesieniu do liczby zabitych jak i ciężko rannych ofiar wypadków. Wg założeń Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 w 2021 roku liczba zabitych nie powinna przekroczyć 2764 (w rzeczywistości była niższa o 519), a liczba ciężko rannych nie powinna przekroczyć liczby 10 102 (w rzeczywistości była niższa o 1826). W stosunku do roku poprzedniego liczba zabitych i ciężko rannych spadła o 4,9%.

To niezwykle ważna informacja czy deklaracja. W 185. stronicowym dokumencie znajdujemy precyzyjne analizy i porównania, a co najważniejsze podsumowano dokonania i zaplanowano konkretne działania dla realizacji postawionych celów.

„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. [kliknij]