Statystyka

Policja opublikowała ostateczny raport za rok 2022

29 marca 2023

Policja opublikowała ostateczny raport za rok 2022
W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2013 roku. Od tego roku obserwowany był spadek wypadków drogowych i ich ofiar do roku 2016, kiedy nastąpił wzrost. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 i 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy wzroście liczby osób zabitych. W latach 2020-2022 nastąpił spadek liczby wypadków, osób zabitych i rannych. Źródło: KGP. Wypadki drogowe. Raporty roczne - rok 2022 [kliknij]

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opublikowało właśnie ostateczny raport pt. Wypadki drogowe w Polsce w 2022 r. Opracowany przez Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji raport jest analizą porównawczą wypadków w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 oraz 2020. Jak ogłoszono w 2022 r.: zgłoszono 21 322 wypadki drogowe; 1 896 osób poniosło śmierć; 24 743 osoby zostały ranne; odnotowano 362 266 kolizji drogowych.

Dane w opracowaniu pochodzą z bazy SEWIK wg stanu na dzień: 2021 r. - 13.02.2022 r. oraz 2022 r. - 16.02.2023 r. [kliknij]

W 2022 roku do Policji zgłoszono 21 322 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z:

* rokiem 2020, kiedy to miało miejsce 23 540 wypadków, liczba ta spadła o 2 218 wypadków (-9,4%),

* rokiem 2021, w którym odnotowano 22 816 wypadków, liczba ta spadła o 1 494 wypadki (-6,5%).

W wyniku wypadków drogowych 1 896 osób poniosło śmierć. W porównaniu z:

* rokiem 2020, kiedy zginęło 2 491 osób, nastąpił spadek o 595 osób (-23,9%),

* rokiem 2021, w którym śmierć poniosło 2 245 osób nastąpił spadek o 349 osób (-15,5%).

W wypadkach drogowych ranne zostały 24 743 osoby (w tym ciężko 7 541). W porównaniu z:

* rokiem 2020, kiedy obrażenia odniosły 26 463 osoby, liczba rannych zmniejszyła się o 1 720 (-6,5%),

* rokiem 2021, kiedy obrażenia odniosło 26 415 osób, liczba ta spadła o 1 672 osoby tj. (-6,3%).

W 2022 roku do jednostek Policji zgłoszono 362 266 kolizji drogowych. W porównaniu z:

* rokiem 2020, w którym zgłoszono Policji 382 046 kolizji, liczba ta zmniejszyła się o 19 780 (-5,2%),

* rokiem 2021, w którym zgłoszono 422 627 kolizji liczba spadła o 60 361 (-14,3%).

W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2013 roku. Od tego roku obserwowany był spadek wypadków drogowych i ich ofiar do roku 2016, kiedy nastąpił wzrost. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego. W 2018 i 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy wzroście liczby osób zabitych. W latach 2020-2022 nastąpił spadek liczby wypadków, osób zabitych i rannych.

Źródło: KGP