Statystyka

Resort infrastruktury w sprawie nowych fotoradarów

10 listopada 2021

Resort infrastruktury w sprawie nowych fotoradarów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort infrastruktury - na podstawie wyjaśnień ITD - informuje, iż zakupionych zostanie 358 nowych fotoradarów (jest to zakup na łączną kwotę 122 489 668,00 zł (brutto), których instalacja potrwa do końca listopada 2023 roku.

Posłowie zainteresowali się zakupami nowych fotoradarów przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Paweł Olszewski zgłosił interpelację [kliknij] adresując ją do ministra infrastruktury. Przywołując informację, iż ITD planuje rozbudowę fotoradarów przez zakup 358 nowych urządzeń i ich montaż do końca lutego 2022 r. zapytał o koszt ich zakupu, o ich typ, funkcjonalność oraz oczywiście lokalizacje instalacji. Za interesującą uznał też ogólną liczbę tych urządzeń pozostających w administracji Inspekcji. W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi posłowie udzielił sekretarz stanu Rafał Weber [kliknij] przedstawiając informację ITD.

Koszt zakupu. Minister o koszcie zakupu 358 nowych fotoradarów pisze: - Na podstawie informacji otrzymanych z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) pragnę poinformować, iż planowany jest zakup 358 urządzeń rejestrujących w ramach Projektu (dalej: „Projekt”) pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na szacowaną łączną kwotę 122 489 668,00 zł brutto, w tym:

 - 247 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które przeznaczone będą do zainstalowania w obecnie objętych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (dalej: „CANARD”) nadzorem lokalizacjach, ze względu na stan wyeksploatowania aktualnie użytkowanych urządzeń rejestrujących oraz analizy potwierdzające zasadność dalszego prowadzenia nadzoru w tych lokalizacjach;

- 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach;

- 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach; - 30 zestawów urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach;

- 5 zestawów urządzeń służących do monitorowania niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowo-drogowych, które zainstalowane będą w nowych wyznaczonych lokalizacjach;

- 11 mobilnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach, które wykorzystywane będą w miejscach, w których niemożliwe (np. ze względów technicznych) jest zainstalowanie stacjonarnego urządzenia rejestrującego.

Termin instalacji. I tu konkretnie dowiadujemy się, iż zakup i instalacja 358 urządzeń rejestrujących będzie następować sukcesywnie w okresie realizacji Projektu. Zakończenie okresu rzeczowej realizacji Projektu zgodnie z zawartą przez GITD umową o dofinansowanie jest planowane do dnia 30 listopada 2023 r.

Lokalizacje nowych fotoradarów. Na pytanie w jakich lokalizacjach zostaną zainstalowane nowe urządzenia – minister informuje: - Na podstawie informacji otrzymanej z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, uprzejmie wyjaśniam, że lokalizacje instalacji nowych urządzeń rejestrujących zostały wytypowane w oparciu o przygotowaną analizę stanu bezpieczeństwa przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Heller Consult Sp. z o. o. Wypracowana metodologia posłużyła do oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 150 lokalizacji wskazanych przez GITD, wytypowania i dokonania oceny 140 nowych lokalizacji oraz dokonania oceny 247 lokalizacji, w których posadowione są obecnie stacjonarne urządzenia rejestrujące. W ramach analizy poddano ocenie stan bezpieczeństwa na sieci dróg publicznych w Polsce i wskazano te lokalizacje, gdzie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przekroczeniem prędkości lub niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, w zależności od planowanego rodzaju urządzenia. Następnie lokalizacje te zostały poddane weryfikacji w zakresie technicznych i prawnych możliwości zainstalowania w nich urządzeń rejestrujących. W przypadku lokalizacji dla urządzeń rejestrujących wykroczenie polegające na niestosowaniu się do nadawanych sygnałów świetlnych na przejazdach kolejowo-drogowych, GITD podjął współpracę z PKP PLK S.A. oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych. Analiza stanu bezpieczeństwa na potrzeby instalacji nowych urządzeń rejestrujących dostępna jest na stronie internetowej GITD (www.canard.gitd.gov.pl) w zakładce „Dla mediów/Materiały do pobrania” (Analiza stanu bezpieczeństwa na potrzeby instalacji nowych urządzeń rejestrujących).

Podsumowanie. Rafał Weber podsumowuje: - Z analiz przeprowadzonych przez GITD wynika, że w zdecydowanej większości miejsc, w których ustawione były urządzenia rejestrujące, zmniejszeniu uległa zarówno liczba pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, jak i liczba zdarzeń drogowych. Prędkość jest jedną z podstawowych przyczyn wypadków w Polsce oraz ma kluczowe znaczenie dla skutków tych zdarzeń. (jm)