Statystyka

Skromne statystyki naszej eletromobilności

1 sierpnia 2017

Skromne statystyki naszej eletromobilności
W dniu 27.07.2017 r. w obecności Pana Pawła Sałka - sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Artur Michalski - zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW w imieniu Funduszu i dr inż. Krystian Szczepański - dyrektor IOŚ-PIB w imieniu Instytutu, podpisali umowę dotacji w sprawie realizacji Projektu pn.: „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce (fot. NFOŚiGW)

Przed nami jeszcze daleka droga europejskiego poziomu rozwoju elektromobilności, daleko do poziomu Francji, Norwegii czy Niemiec. Tymczasem mamy tylko ok. 150 stacji ładowania i 2 tys. pojazdów elektrycznych. Jak informują media - Instytut Ochrony Środowiska przeprowadzi kompleksową analizę i wyda zalecenia wdrożeniowe w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce. Popularyzacja transportu z napędem elektrycznym ma iść w parze z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisały właśnie umowę o realizacji projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. W uroczystości uczestniczył wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek (fot.). Celem projektu jest między innymi rozpowszechnianie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe. Analizie będzie podlegał również wpływ rozwoju elektromobilności na zdrowie ludzkie. - "Świat stawia na elektromobilność. Połączenie odnawialnych źródeł energii z transportem o napędzie elektrycznym jest rozwiązaniem, które z definicji eliminuje niską emisję i zachowuje wszystkie elementy strategii zrównoważonego rozwoju, którą resort środowiska traktuje jako priorytet" - powiedział Paweł Sałek.

Już dzisiaj eksperci przewidują: zrównanie cen samochodów elektrycznych zaczną w Polsce z cenami samochodów z napędem tradycyjnym w latach 2026-2029 (prognozuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL.); będzie następował rozwój technologii, w tym spadające ceny baterii i efekt skali produkcji (oferta koncernów będzie szersza); równocześnie, dzięki rozwiniętej infrastrukturze ładowania i rządowemu systemowi wsparcia, w Polsce nastąpi wzrost popytu na takie pojazdy. (jm)