Statystyka

W roku 2018 zginęło 31 osób więcej (2 862)!

25 marca 2019

W roku 2018 zginęło 31 osób więcej (2 862)!
Komenda Główna Policji. Wydział Ruchu Drogowego – Wypadki drogowe w 2018 r. [KLIKNIJ]

W roku 2018 na polskich drogach miało miejsce mniej wypadków drogowych (porównanie do roku 2017) – zgłoszono 31 674 wypadki. Niestety zginęło w nich więcej o 31 (także porównanie z 2017 r.) osób – łącznie ofiar śmiertelnych odnotowano 2 862. Komenda Główna Policji opublikowała właśnie pełen raport za rok 2018.

W opublikowanych właśnie przez Komendę Główną Policji dowiadujemy się jak bardzo w Polsce rośnie liczba zarejestrowanych pojazdów. A tu: Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. W roku 2009 była to cyfra - 22 024 697, w 2018 - 29 656 238. Oczywiste, ale tutaj wskażmy, iż najwyższy przyrost – w kategoriach samochody osobowe, ciężarowe i motocykle - nastąpił w kategorii motocykle: 2009 r. - 974 90 i 2018 - 1 428 299.

W 2018 roku do Policji zgłoszono 31 674 wypadki drogowe mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu: w porównaniu z rokiem 2016, kiedy to miały miejsce 33 664 wypadki, liczba ta spadła o 1 990 wypadków (-5,9%), w porównaniu z 2017 rokiem, w którym zanotowaliśmy 32 760 wypadków, liczba ta spadła o 1 086 wypadków (-3,3%). W wyniku wypadków drogowych 2 862 osoby poniosły śmierć: w porównaniu z rokiem 2016, kiedy zginęło 3 026 osób, nastąpił spadek o 164 osoby (-5,4%), w porównaniu z rokiem 2017, w którym śmierć poniosło 2 831 osób nastąpił wzrost o 31 osób (+1,1%). W wypadkach rannych zostało 37 359 osób (w tym ciężko 10 963): w porównaniu do 2016 roku, kiedy obrażenia odniosło 40 766 osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o 3 407 (-8,4%), w porównaniu do roku 2017 kiedy zanotowano 39 466 osób rannych, liczba ta spadła o 2 107 osób tj. (-5,3%).

Popatrzmy jeszcze na odnotowane rodzaje wypadków drogowych:

I odpowiedzmy na pytanie dlaczego dochodzi do wypadków drogowych – poniżej statystyki wypadków z winy kierującego:

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. „młodych kierowców” w wieku 18- 24 lata charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2018 r. byli oni sprawcami 5 113 wypadków (18,6% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 428 osób, a 6 734 zostały ranne. Na uwagę zasługuje fakt, że są to liczby niższe od ubiegłorocznych (wypadki mniej o 437, -7,9%, zabici mniej o 40, - 8,5%, ranni mniej o 538, -7,4%). Przyczyną 35,6% wypadków, które spowodowali „było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 53,3% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka – analizuje KGP.

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2018 roku spowodowali oni 2 119 wypadków (6,7% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 348 osób (12,2% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 1 814 osób (4,9% ogółu rannych). W porównaniu z 2017 r. piesi spowodowali mniej wypadków o 259 (-10,9%), w których było mniej osób zabitych o 77 (-18,1%) oraz mniej osób rannych o 198 (-9,8%). Dalej czytamy: Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było: wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 1 031 wypadków, (tj. 48,7% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 262 wypadki (12,4%), wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 241 wypadków (11,4%), wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 202 wypadki (9,5%).

Policjanci analizują: przyczyny wypadków z winy pieszych, należy zwrócić uwagę na wypadki z powodu: leżenia, siedzenia, klęczenia, stania na jezdni, ponieważ skutki tych wypadków są najtragiczniejsze, prawie w co drugim takim wypadku zginął człowiek. Zarówno w przypadku kierujących tak i pieszych - sprawców wypadków drogowych, to głównie mężczyźni przyczyniali się do ich powstania. Statystycznie 66,6% wypadków spowodowanych przez pieszych było zawinionych przez mężczyzn, kobiety - piesze spowodowały 31,9% wypadków. Najwięcej wypadków, bo 561 (26,5% ogółu wypadków z winy pieszych) oraz najwięcej ofiar śmiertelnych, bo 150 tj. (43,1% ogółu zabitych w wypadkach z winy pieszych) spowodowali piesi w wieku powyżej 60 lat.

Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2018 roku spowodowali oni 116 wypadków, w których 5 osób zginęło, a 118 zostało rannych.

W 2018 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 40 221 osób, w tym śmierć poniosły 2 862 osoby, a 37 359 zostało rannych (w tym 10 963 ciężko). W porównaniu do 2017 roku oznacza to mniej ofiar o 2 076 osób, zanotowano mniej rannych o 2 107 osób, przy wzroście zabitych o 31.

O przyczynach, ofiarach będziemy mówili wielokrotnie. Tymczasem zachęcamy do własnych analiz, do zadawania pytań i wypowiedzi w kontekście statystyk Komendy Głównej Policji Biura Ruchu Drogowego za rok 018 – redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)