Rozmowy

Cel jest wspólny!

25 marca 2019

Cel jest wspólny!
Tomasz Matuszewski, przewodniczący Komitetu Koordynującego Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. 22 marca 2019 r. [KLIKNIJ]

Przewodniczący Komitetu Koordynującego Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów Tomasz Matuszewski powiedział: - Wszystko zaczęło się już cztery lata temu (…). Doprowadziło do Deklaracji 13. Listopada. Deklaracji, która mówi: spróbujmy powołać środowiskowy samorząd zawodowy (…) po to, aby polepszyć jakość szkolenia. Po to, aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. (…) 19 lutego dochodzi do spotkania wszystkich środowisk, którzy szkolą, egzaminują, organizują egzaminy, działają na rzecz bezpieczeństwa. Konkluzja spotkania jest: zgodnie dążmy do tego, aby wypracować wokół tego pomysłu swoje zdanie. Zaczynają się spotkania. Spotykają się izby gospodarcze, spotykają się federacje, spotykają się stowarzyszenia. Dobry moment na to, aby wspólnie tą ideę rozważać, mając cały czas świadomość, że jedynie przez transparentne, wzajemnie szanujące się, wymieniane między sobą poglądy - możemy poprawić poziom jakości szkolenia, możemy - tym samym - przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cieszy, że różne środowiska dyskutują. Cel jest wspólny! Czekamy na wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl