ustawa o ochronie przyrody
O ustawie, która może być uchwalona
Legislacja

O ustawie, która może być uchwalona

5 sierpnia 2020

Do ministra środowiska wpłynęło pytanie: - Czy przewidywane są ewentualne zmiany de lege ferenda*) w przedmiocie obowiązujących obecnie przepisów w ustawie o ochronie przyrody dotyczących wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym? Czyli wraca kontrowersyjny problem przydrożnych drzew i ta skrajne opinie co do faktu ich wpływu na bezpieczeństwo na drogach.