Konwencja Wiedeńska
Niezgodność z Konwencją Wiedeńską
Legislacja 4

Niezgodność z Konwencją Wiedeńską

19 stycznia 2009

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanowiska wobec niezgodnych - według RPO - polskich przepisów o ruchu drogowym z Konwencją Wiedeńską. W liście do Cezarego Grabarczyka Janusz Kochanowski kwestionuje wprowadzone w 2001 r. zmiany w przepisach o ruchu...