Legislacja

Komisja Europejska o prawie jazdy kat. AM i A2

17 października 2011

ONZ wniosła do organów Unii Europejskiej protest dotyczący prawa jazdy na motocykl, które niezgodne jest z Konwencją Wiedeńską.Unifikacja prawa jazdyna terenieUnii Europejskiejprowadzić będzie do wielu problematycznych sytuacji, które niekorzystnie odbiją się na obywatelach - twierdzi ONZ. Jeśli w 2013 roku dojdzie do wprowadzenia nowych kategorii prawa jazdy na motocyklAM iA2, UEłamać będzie prawo Konwencji Wiedeńskiej o ruchudrogowym. Większość państw na świecie honoruje prawo jazdy jako takie, nie rozdzielając kategorii w zależności od pojemności prowadzonego pojazdu czy wieku kierowcy. Ludzie, którzy podróżują na terenie Unii, będą zagrożeni, z tytułu zmian, poważnymi problemami natury prawnej.

Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowymzostała podpisana w 1968 roku i jest międzynarodowym traktatem mającym poprawiać bezpieczeństwo kierujących pojazdami i standaryzującym prawo o ruchu drogowym we wszystkich krajach, które ją podpisały.