Legislacja
Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

21 czerwca 2005

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K 23/04). Badając zgodność art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP TK stwierdził ich niezgodność. Tak więc ze skutkiem z dniem 30 czerwca 2006 roku tracą moc przepisy ustalające...

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych
2

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych

21 czerwca 2005

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3921). Celem tego projektu jest doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie regulacji pojazdów nienormatywnych,...

Kierowcy nie płacą mandatów pozostawianych za wycieraczką samochodu

Kierowcy nie płacą mandatów pozostawianych za wycieraczką samochodu

21 czerwca 2005

Po opublikowaniu informacji o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie bezprawności mandatów wkładanych za wycieraczkę samochodową, kierowcy - jak donosi "Gazeta Olsztyńska" przestali płacić mandaty za parkowanie w strefie płatnego postoju. "No i mamy problem" -...

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

21 czerwca 2005

Opublikowano decyzję Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotyczącą wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych...

Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 czerwca 2005

Zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 101o i 101p....

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

20 czerwca 2005

Obowiązuje, zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 410d oraz 411 i 416....

Zwrot bezprawnie pobranych opłat za kartę miejską

Zwrot bezprawnie pobranych opłat za kartę miejską

18 czerwca 2005

Zarząd Transportu Miejskiego każdemu pasażerowi, który dwa lata temu zapłacił za kartę miejską zwróci pobraną opłatę. Postanowienie wynika z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w lutym ubiegłego roku nakazał władzom Warszawy zaprzestać pobierania 5 zł od...

Zgoda na nadanie nazwy ulicy lub placu wewnętrznego

Zgoda na nadanie nazwy ulicy lub placu wewnętrznego

17 czerwca 2005

Na posiedzeniu Sejmu RP w trzecim czytaniu przedstawiono sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. W ustawie o drogach publicznych przewidziano zmianę poprzez dodanie...

Nieważność uchylonej uchwały w sprawie parkowania

Nieważność uchylonej uchwały w sprawie parkowania

17 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił (wcześniej uchyloną) uchwałę w sprawie płatnego parkowania w Warszawie. Wyrok WSA jest nieprawomocny (sygn. VI SA/Wa...

Winiety i opłaty autostradowe jeszcze w lipcu?

Winiety i opłaty autostradowe jeszcze w lipcu?

17 czerwca 2005

W sejmie trwają przyspieszone prace nad zmianami ustaw: o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym i o transporcie drogowym Nowela ma chronić sieć dróg lokalnych położonych wokół płatnych autostrad oraz zmniejszyć koszty zewnętrzne transportu (wypadki drogowe, zanieczyszczenie...

Należyta staranność i przydrożne drzewa

Należyta staranność i przydrożne drzewa

15 czerwca 2005

Zarządca drogi publicznej zobowiązany jest do najdalej idącej staranności przy pielęgnacji przydrożnych drzew - orzekł Sąd Najwyższy nakazując w rozpatrywanej sprawie o odszkodowania za wypadek - ponowne sprawdzenie, czy nie było zaniedbania. Ustawa o drogach publicznych zobowiązuje...

Zmiana organizacji ruchu powodem ograniczenia prawa do zgromadzeń

Zmiana organizacji ruchu powodem ograniczenia prawa do zgromadzeń

15 czerwca 2005

Rzecznik praw obywatelskich zapowiedział wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy ograniczanie prawa do zgromadzeń w oparciu o przepisy ruchu drogowego jest zgodne z konstytucją. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia jest wydany przez prezydenta Warszawy zakaz...

Czy nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wstrzyma budowę dróg

Czy nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wstrzyma budowę dróg

14 czerwca 2005

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie środowiska, która wg wielu opinii przełoży się na wstrzymanie ponad setki ważnych projektów drogowych, a tym samym utratę dotacji UE. Dotychczas nadzór nad budową najważniejszych tras sprawowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i...

O zniesieniu opłat za autostrady dla ciężarówek

O zniesieniu opłat za autostrady dla ciężarówek

14 czerwca 2005

Do kiedy dodatkowe badania techniczne?

Do kiedy dodatkowe badania techniczne?

14 czerwca 2005

Od dnia 1 czerwca 2005 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT, jednak zgodnie z jej art. 5 ust. 1 dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego badania obowiązkowego, ale nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy...

Mandat za wycieraczką - czy to skuteczna forma doręczenia?

Mandat za wycieraczką - czy to skuteczna forma doręczenia?

14 czerwca 2005

Wkładanie mandatów za wycieraczkę pojazdu jest nie jest formą doręczeń, którą przewiduje jakakolwiek procedura. "Rzeczpospolita" i inne media "donoszą o rozbieżności w ocenie wśród samych prawników. Jedni uważają, że takie doręczenie jest niezgodne z prawem, inni, że wszystko...

Nowa opłata ewidencyjna

Nowa opłata ewidencyjna

13 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Wysokość opłaty, sposób jej wnoszenia, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania - zostają szczegółowo określone w...

Finanse Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Finanse Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

13 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Przychody Funduszu obejmują przychody określone w art. 80d ust. 4 ustawy z dnia 20...

Kary na podstawie uchylonej uchwały wciąż egzekwowane

Kary na podstawie uchylonej uchwały wciąż egzekwowane

13 czerwca 2005

"Do rzecznika wpływają skargi obywateli, od których wciąż żąda się zapłacenia mandatów, pobieranych na podstawie uchylonej uchwały byłej Rady Gminy Warszawa Centrum sprzed trzech lat w sprawie płatnego parkowania, a dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej. Dopóki sąd nie...

Mandat wkładany za wycieraczkę jest bezprawny

Mandat wkładany za wycieraczkę jest bezprawny

9 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał orzeczenie, że wkładanie za wycieraczkę samochodu zawiadomień o ukaraniu jest bezprawie. Wiesław Czerwiński, przewodniczący orzekającego składu sędziowskiego stwierdził w uzasadnieniu wyroku: "Wkładanie za wycieraczkę samochodu...