Przegląd prasy
Rada Ministrów o drogach

Rada Ministrów o drogach

27 stycznia 2004

Rada Ministrów omówiła raport z realizacji "Programu budowy dróg krajowych i autostrad". Minister infrastruktury poinformował, że konferencja prasowa dotycząca tego tematu odbędzie się w 2 lutego br. (poniedziałek) w siedzibie resortu....

Jakość paliw bez kontroli

Jakość paliw bez kontroli

27 stycznia 2004

Jak informuje PIH od początku roku nie jest kontrolowana jakość paliw na stacjach benzynowych, zabrakło dwóch podstawowych rozporządzeń w tym przede wszystkim dotyczących metod badania próbek. Bez wskazania właściwych metod badania laboratoria nie zaczną badań....

Transport drogowy: część 2

Transport drogowy: część 2

26 stycznia 2004

W redakcji "Rzeczpospolitej" miała miejsce druga część dyżuru Macieja Wrońskiego, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, i Andrzeja Lenkiewicza, dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:PytanieOdpowiedźProwadzę firmę transportową,...

Ceny licencji dla przewoźników

Ceny licencji dla przewoźników

26 stycznia 2004

Wg projektu MI nowe stawki za licencje zostaną ujednolicone dla każdego pojazdu samochodowego (bez różnicowania ich rodzaju): za licencję na wykonywanie krajowego transportu pojazdem innym niż taksówka trzeba zapłacić od 700 do 900 zł. W krajowym transporcie rzeczy z kolei licencje mają...

Poznańskie budowanie dróg z mandatów

Poznańskie budowanie dróg z mandatów

26 stycznia 2004

Straż Miejska jest uprawniona do karania mandatami kierowców przekraczających określoną prędkość. Pozyskane w ten sposób kwoty zasilą budżety miejskie (w przeciwieństwie do mandatów nakładanych przez Policję, z których wpływy zasilają budżet państwa). Poznań postanowił...

VAT do komisji

VAT do komisji

26 stycznia 2004

O skierowaniu ustawy z powrotem do drugiego czytania poinformował marszałek Sejmu Marek Borowski . Ustawa trafi raz jeszcze do sejmowej komisji finansów, a 17 lutego odbędzie się tzw. drugie czytanie na posiedzeniu całego Sejmu. Pierwsza była w zeszłym tygodniu. "Posłowie zgłosili do...

Sąd Najwyższy o wznowieniu postępowania mandatowego

Sąd Najwyższy o wznowieniu postępowania mandatowego

25 stycznia 2004

Sąd Najwyższy przyjął uchwałę według której, nie jest dopuszczalne wznowienie postępowania mandatowego, ani postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i zakończonego wydaniem postanowienia o odmowie uchylenia mandatu karnego. Tekst...

Obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniach o centralnej ewidencji kierowców i pojazdów

Obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniach o centralnej ewidencji kierowców i pojazdów

25 stycznia 2004

W życie weszły zmiany w rozporządzeniach:Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Wyd. Grupa IMAGE.Ministra Spraw...

Nowe uprawnienia straży gminnych

Nowe uprawnienia straży gminnych

25 stycznia 2004

Wchodzi w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana 24 lipca 2003 r. wchodzi w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany dotyczą m.in.: zasad i zakresu współpracy z Policją, usuwania i unieruchamiania...

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące Policji

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące Policji

24 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Tekst...

Szlaki drogowe i kolejowe na granicy polsko-słowackiej

Szlaki drogowe i kolejowe na granicy polsko-słowackiej

23 stycznia 2004

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury poinformowało o odbywającej się w Bielsku-Białej konferencja pt. "Wąskie gardła", poświęconej szlakom drogowym i kolejowym na granicy polsko-słowackiej....

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

23 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych oraz znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zaczyna obowiązywać. Za kilka lat, już zniszczone znaki i...

Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej

Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej

23 stycznia 2004

Dwoma głosami Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy budżetowej. Oznacza to, większe dotacje dla metra oraz kolei, natomiast wszystkie urzędy i ministerstwa, które dysponują rachunkami zwanymi środkami specjalnymi, będą musiały do kasy państwa odprowadzić z nich 40 proc. wpływów....

Środki na infrastrukturę transportową

Środki na infrastrukturę transportową

23 stycznia 2004

W Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło plany (wcześniej podawane jako "nieoficjalne") wykorzystania setek milionów euro, jakie Polska dostanie na rozwój infrastruktury transportowej w latach 2004 - 06 z budżetu unijnego. Dostępne będą pieniądze nie tylko z funduszy...

Debata nad VAT

Debata nad VAT

22 stycznia 2004

Sejm obradował nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej oraz ułatwienie handlu wewnątrz Wspólnoty. Podtrzymano projekt w zakresie opodatkowania samochodów osobowych (zaproponowano możliwość...

Rzecznik Praw Obywatelskich o opłatach za karty pojazdów

Rzecznik Praw Obywatelskich o opłatach za karty pojazdów

22 stycznia 2004

Rzecznik Praw Obywatelskich określił swoje zastrzeżenia co do rozporządzenia z 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznając je za zbyt wysokie....

Ubezpieczenia do pilnej nowelizacji

Ubezpieczenia do pilnej nowelizacji

22 stycznia 2004

Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła obrady nad zmianami w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Rozpatrywane są dwa złożone projekty poselskie, według nowych propozycji wezwana policja przyjedzie wyłącznie do wypadku....

Egzekucja mandatów

Egzekucja mandatów

21 stycznia 2004

Dyskusyjną metodę egzekucji mandatów wprowadzono w woj. zachodniopomorskim. Polega ona na wzywaniu komornika do zatrzymanego kierowcy, notorycznie uchylającego się od zapłaty mandatów. Przybyły na miejsce komornik przystępuje do egzekucji, w przypadku odmowy zabezpiecza pojazd na poczet...

Transport. Większe wydatki w latach 2004-2006

Transport. Większe wydatki w latach 2004-2006

21 stycznia 2004

Jeszcze 500 mln euro na drogi Plan podziału środków ERDF na transport. Wydatki z unijnego funduszu rozwoju regionalnego na lata 2004 - 2006 mają być o ponad 500 mln euro większe....

Niedoróbki w ustawie o transporcie drogowym

Niedoróbki w ustawie o transporcie drogowym

21 stycznia 2004

Na zebraniu złonków PIGTSiS, omówiono braki występujące - mimo dwukrotnej w roku ubiegłym nowelizacji - w ustawie o transporcie drogowym. "Np. w kwestii zabezpieczenia warunków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, opłat za przystanki, wymogów i opłat "samorządowych",...