Przegląd prasy
Sektorowy Program Operacyjny Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport

21 stycznia 2004

Sektorowy Program Operacyjny Transport zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jak informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. Pomyślnie zostały zakończone konsultacje pomiędzy Komisją Europejską i przedstawicielami Polski dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego -...

Polsko-tureckie przewozy drogowe

Polsko-tureckie przewozy drogowe

21 stycznia 2004

w Ankarze odbyło się kolejne posiedzenie polsko-tureckiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, podczas którego zostały omówione sprawy związane z wykonywaniem przez przewoźników obu stron usług międzynarodowego transportu drogowego....

Przewoźnicy obawiają się ustawy VAT

Przewoźnicy obawiają się ustawy VAT

21 stycznia 2004

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zwróciło się do posłów i MI z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian do projektu ustawy o podatku od towarów i usług VAT, w sposób niedyskryminujących przewoźników. Zapisy proponowane w projekcie...

O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

20 stycznia 2004

interesujące czytelników zagadnienia wyjaśniali Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Andrzej Lenkiewicz, dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:PytanieOdpowiedźCzy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w...

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

20 stycznia 2004

Na swoim posiedzeniu rząd zapoznał się z informacją w sprawie sytuacji w zakresie realizacji przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów taksówkowych w urządzenia tasotaksometryczne umożliwiające prowadzenie ewidencji podatkowej. Według oceny zawartej w informacji i przedstawionej przez...

Technika Brake-by-wire

Technika Brake-by-wire

20 stycznia 2004

Konstruktorzy przygotowują dopasowujące się do kierowcy układy hamulcowe....

"Na flaku do rowu"

"Na flaku do rowu"

20 stycznia 2004

- niedopompowane opony nie tylko oznaczają niszczenie ogumienia, ale zwiększają ryzyko wypadku - przestrzegają eksperci....

Opłaty parkingowe w Warszawie

Opłaty parkingowe w Warszawie

20 stycznia 2004

Od lutego posiadacze telefonów komórkowych w sieci Idea będą mogli płacić za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą sms, natomiast użytkownicy Ery i Plusa - od czerwca. Zapowiada urząd Zarządu Dróg Miejskich....

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

19 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tym też dniem przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw...

Ubezpieczenia obowiązkowe cd.

Ubezpieczenia obowiązkowe cd.

19 stycznia 2004

Uchybienie obowiązkom musi mieć podłoże w winie umyślnej lub rażącym niedbalstwie, co innego powiadomienie, co innego wezwanie - zagadnienia te analizują Małgorzata i Maciej Capikowie w "Rzeczpospolitej"....

W Bułgarii winiety.

W Bułgarii winiety.

19 stycznia 2004

System winien zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br. Zastąpi dotychczasowy podatek drogowy. W roku bieżącym do wykupienia winiet będą zobowiązane wszystkie pojazdy samochodowe poza osobowymi, te ostatnie będą musiały posiadać winiety od 1 stycznia 2005 roku. Przewiduje ona winiety...

Odszkodowania przy budowie autostrad

Odszkodowania przy budowie autostrad

18 stycznia 2004

Brak podstaw do naliczania i wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod budowę autostrad, którzy "często pozbawieni zostają możliwości swoboenego dysponowania swoją własnością". "Dlatego konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w przepisach" - komentuje...

Prace nad przepisami o utylizacji starych samochodów

Prace nad przepisami o utylizacji starych samochodów

18 stycznia 2004

"Dealerzy, importerzy, recyklerzy i kierowcy czekają na nowe przepisu regulujące zasady utylizacji starych samochodów. Ministerstwo Środowiska pracuje obecnie nad przepisami o utylizacji irecyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji. Powinny one wejść w życie do 1 maja 2004...

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

16 stycznia 2004

Komisja Europejska zatwierdziła plany wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na budowę dróg, linii kolejowych i terminali transportowych w latach 2004-2006 - postanowiono przeznaczyć łącznie 1,163 mld euro (wkład własny Polski wyniesie 388,2 mln euro). Zbudowanych lub...

Obowiązują rozporządzenia dotyczące homologacji

Obowiązują rozporządzenia dotyczące homologacji

15 stycznia 2004

pojazdów samochodowych i przyczep. Zmiana przepisów homologacyjnych wprowadzona została rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów,...

Czat z wicepremierem i ministrem Markiem Polem

Czat z wicepremierem i ministrem Markiem Polem

15 stycznia 2004

"Czy zakładany plan wybudowania 550 km autostrad do roku 2005 jest realny? Marek Pol: Osiągnięcie dokładnie tej długości autostrad, z uwagi na odrzucenie ustawy winietowej przez Sejm, będzie niemożliwe, ale istnieje możliwość, i to zamierzamy zrobić, zbliżyć się do 500 km do końca...

Straż gminna (miejska) może ukarać mandatem

Straż gminna (miejska) może ukarać mandatem

15 stycznia 2004

Wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozszerza ono uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do kontroli i karania mandatem uczestników ruchu, którzy nie stosuję się do sygnalizacji świetlnej oraz przekraczają określona...

Centralna Ewidencja Pojazdów cd

Centralna Ewidencja Pojazdów cd

15 stycznia 2004

Zlokalizowana w podziemiach gmachu MSWiA przy Pawińskiego w Warszawie. Do tej pory do ewidencji centralnej przeniesiono dane z baz wojewódzkich. Trwają prace nad ich ujednoliceniem. CEP nadal nie będzie działał jako sieć ogólnopolska. System nie jest bowiem połączony z urzędami, gdzie...

Kolejny projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach

Kolejny projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach

14 stycznia 2004

Grupa posłów z Platformy Obywatelskiej złożyła projekt zmian w ustawach ubezpieczeniowych. Jest to drugi projekt - obok propozycji Prawa i Sprawiedliwości - dotyczący art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który obowiązuje od 1 stycznia br. W obu projektach kierowca...

Dalsze rozporządzenie w sprawie paliw

Dalsze rozporządzenie w sprawie paliw

14 stycznia 2004

Ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia....