Przegląd prasy
Obowiązuje nowy wzór świadectwa kierowcy

Obowiązuje nowy wzór świadectwa kierowcy

18 lutego 2004

Obowiązuje wzór świadectwa kierowcy do celów odpłatnego przewozu drogowego rzeczy na podstawie licencji wspólnotowej oraz wzór wypisu tego świadectwa....

Będą zmiany w ubezpieczeniach

Będą zmiany w ubezpieczeniach

18 lutego 2004

Prezydent A. Kwaśniewski podpisał ustawę z 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Akt prawny wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst jednolity: Ustawa o...

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - prace wstrzymane

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - prace wstrzymane

18 lutego 2004

Nowy szef MSWiA Józef Oleksy zapowiedzial wstrzymanie prac nad CEPiK-iem. Powodem decyzji jest fakt ograniczenia funduszy ministerstwa, a co za tym idzie nie ma pieniędzy na niezbędną sieć łączącą CEPiK ze starostwami. Następnego dnia rzeczniczka MSWiA poinformowała, iż zawieszono...

Na pisemny wniosek powtórne ważenie pojazdu

Na pisemny wniosek powtórne ważenie pojazdu

18 lutego 2004

Szef służby celnej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Robert Kwaśniak podpisał instrukcję według której, na pisemny wniosek kierowcy albo przewoźnika dopuszcza się powtórne ważenie pojazdu zaraz po pierwszym, kwestionowanym. Jeśli pierwszy pomiar weryfikowany jest na wadze...

Propozycje nowych stawek za zajęcie pasa drogowego

Propozycje nowych stawek za zajęcie pasa drogowego

18 lutego 2004

Samorządowcy Związku Powiatów Polskich, zarządcy dróg powiatowych oraz Ministerstwo Infrastruktury w wyniku konsultacji przygotowano propozycję zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych). Dotyczą one:prowadzenia robót w pasie drogowym;umieszczania urządzeń...

Badania cech psychicznych kandydatów na egzaminatorów

Badania cech psychicznych kandydatów na egzaminatorów

17 lutego 2004

W Zakładzie Psychologii Instytutu Transportu Samochodowego dr Ewa Tokarczyk ogłosiła wyniki pierwszych badań predyspozycji psychicznych kandydatów na egzaminatorów na prawo jazdy posługując się sformułowanymi naukowymi kryteriami - tzw. profilem psychologicznym kandydata. Pozwoli to...

Bezpieczeństwo na drogach. WYPADEK NA DRODZE!  PRZYCZYNA! WYROK!

Bezpieczeństwo na drogach. WYPADEK NA DRODZE! PRZYCZYNA! WYROK!

17 lutego 2004

Cztery lata pozbawienia wolności i trzy lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - taki wyrok wydał Sąd Rejonowy w Kielcach na kierowcę tira, sprawcę wypadku, w którym zginęło dziewięć osób. W uzasadnieniu wyroku - przyczyną wypadku była "nieostrożność i błąd kierowcy,...

Niebezpieczne foteliki samochodowe

Niebezpieczne foteliki samochodowe

17 lutego 2004

"Życie Warszawy" ostrzega, iż "w polskich komisach może być kilkadziesiąt tysięcy niebezpiecznych fotelików samochodowych. W razie mocniejszego hamowania, maluch wystrzeli z nich jak z katapulty, raniąc się dotkliwie lub zabijając. Do połowy 2003 roku producenci fotelików samochodowych...

Rekordowy mandat - 170.000 euro - ok. 800.000 pln

Rekordowy mandat - 170.000 euro - ok. 800.000 pln

17 lutego 2004

Jeden z najbogatszych ludzi w Finlansii - Jussi Salonoja został ukarany mandatem w wysokości 170 tys. euro za nadmierną prędkość w centrum Helsinek: 80 km/h w terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. W Finlandii wysokość mandatu zależy od zarobków wykazanych w zeznaniu rocznym....

We Francji pierwsze podwyżki myta

We Francji pierwsze podwyżki myta

17 lutego 2004

Operatorzy autostrad działający na południu Francji - ASF i Cofiroute - ogłosili nowe, wyższe stawki za korzystanie z autostrad. W Dzienniku Urzędowym zapowiedziano kolejny etap podwyżek - za kilka tygodni. Aktualnie przejazd z Lyonu do Marsylii kosztuje 19,6 euro, ze Strasburga do Perpignan...

Skrócono deklaracje i zgłoszenia celne

Skrócono deklaracje i zgłoszenia celne

17 lutego 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 2 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. Przepisy zaczną obowiązywać od 3 marca 2004 r., z tym że jeden przepis wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Czy nowe procedury skrócą kolejni...

Dyskusja nad zmianami w czasie pracy kierowców

Dyskusja nad zmianami w czasie pracy kierowców

16 lutego 2004

W środowisku transportowców trwa dyskusja nad rządowym projektem zmian w czasie pracy kierowców, według którego kierowcy ma przysługiwać przerwa na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut,...

Wysokości mandatów za kolizje

Wysokości mandatów za kolizje

16 lutego 2004

"Uwaga, kierowcy! Policjanci z łódzkiej drogówki dostali instrukcję, by karać kierowców za kolizje najwyższymi mandatami, Ci, którzy nakładali niższe, mieli kłopoty - pisze łódzki dodatek do "Gazety Wyborczej"....

Ochrona pieszych przed wypadkami

Ochrona pieszych przed wypadkami

16 lutego 2004

W "Rzeczpospolitej" informacja o decyzji Komisji Europejskiej nr 2004/90/WE z 23 grudnia 2003 r. zawierającej - w nawiązaniu do dyrektywy PE i RU nr 2003/102/WE - szczegółowy zbiór przepisów technicznych dotyczących konstrukcji samochodów, które mają chronić pieszych oraz innych...

Bezpieczeństwo na drogach. WYPADEK NA DRODZE! PRZYCZYNA!

Bezpieczeństwo na drogach. WYPADEK NA DRODZE! PRZYCZYNA!

16 lutego 2004

Koło od trzyosiowej naczepy ciągnika trafiło w 10-letniego chłopca, który w stanie krytycznym został odwieziony do szpitala. Policja wstępnie ustaliła, że przyczyną oberwania się koła było zatarcie się łożyska. "Zabezpieczyliśmy wóz oraz tarcze tachografu, z której odczytamy z...

Wniosek o ukaranie składa Policja nie policjant

Wniosek o ukaranie składa Policja nie policjant

15 lutego 2004

Sąd Najwyższy wydał wyrok, którego teza brzmi: "wniosek o ukaranie, o którym mowa w art. 57 par. 1 k.p.w., w imieniu Policji skutecznie może złożyć (podpisać) jedynie terenowy organ Policji bądź upoważniony przez ten organ policjant." Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi...

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

15 lutego 2004

Mija termin składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Opodatkowaniu podlegają pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 3,5 tony - wysokość opłat została zróżnicowana ze względu na ich masę...

Opłaty administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

Opłaty administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

15 lutego 2004

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do...

Zwrot kosztów przejazdu wezwanym przez wojskowy organ emerytalny

Zwrot kosztów przejazdu wezwanym przez wojskowy organ emerytalny

15 lutego 2004

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny. Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1119. Wyd. Grupa IMAGE. Patrz:...

Międzynarodowy transport drogowy. Opłaty za czynności administracyjne

Międzynarodowy transport drogowy. Opłaty za czynności administracyjne

14 lutego 2004

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do...