Przegląd prasy
O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

20 stycznia 2004

interesujące czytelników zagadnienia wyjaśniali Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Andrzej Lenkiewicz, dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:PytanieOdpowiedźCzy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w...

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

20 stycznia 2004

Na swoim posiedzeniu rząd zapoznał się z informacją w sprawie sytuacji w zakresie realizacji przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów taksówkowych w urządzenia tasotaksometryczne umożliwiające prowadzenie ewidencji podatkowej. Według oceny zawartej w informacji i przedstawionej przez...

Technika Brake-by-wire

Technika Brake-by-wire

20 stycznia 2004

Konstruktorzy przygotowują dopasowujące się do kierowcy układy hamulcowe....

"Na flaku do rowu"

"Na flaku do rowu"

20 stycznia 2004

- niedopompowane opony nie tylko oznaczają niszczenie ogumienia, ale zwiększają ryzyko wypadku - przestrzegają eksperci....

Opłaty parkingowe w Warszawie

Opłaty parkingowe w Warszawie

20 stycznia 2004

Od lutego posiadacze telefonów komórkowych w sieci Idea będą mogli płacić za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą sms, natomiast użytkownicy Ery i Plusa - od czerwca. Zapowiada urząd Zarządu Dróg Miejskich....

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

19 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tym też dniem przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw...

Ubezpieczenia obowiązkowe cd.

Ubezpieczenia obowiązkowe cd.

19 stycznia 2004

Uchybienie obowiązkom musi mieć podłoże w winie umyślnej lub rażącym niedbalstwie, co innego powiadomienie, co innego wezwanie - zagadnienia te analizują Małgorzata i Maciej Capikowie w "Rzeczpospolitej"....

W Bułgarii winiety.

W Bułgarii winiety.

19 stycznia 2004

System winien zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br. Zastąpi dotychczasowy podatek drogowy. W roku bieżącym do wykupienia winiet będą zobowiązane wszystkie pojazdy samochodowe poza osobowymi, te ostatnie będą musiały posiadać winiety od 1 stycznia 2005 roku. Przewiduje ona winiety...

Odszkodowania przy budowie autostrad

Odszkodowania przy budowie autostrad

18 stycznia 2004

Brak podstaw do naliczania i wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości zajętych pod budowę autostrad, którzy "często pozbawieni zostają możliwości swoboenego dysponowania swoją własnością". "Dlatego konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w przepisach" - komentuje...

Prace nad przepisami o utylizacji starych samochodów

Prace nad przepisami o utylizacji starych samochodów

18 stycznia 2004

"Dealerzy, importerzy, recyklerzy i kierowcy czekają na nowe przepisu regulujące zasady utylizacji starych samochodów. Ministerstwo Środowiska pracuje obecnie nad przepisami o utylizacji irecyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji. Powinny one wejść w życie do 1 maja 2004...

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

Fundusze strukturalne na transport zatwierdzone

16 stycznia 2004

Komisja Europejska zatwierdziła plany wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na budowę dróg, linii kolejowych i terminali transportowych w latach 2004-2006 - postanowiono przeznaczyć łącznie 1,163 mld euro (wkład własny Polski wyniesie 388,2 mln euro). Zbudowanych lub...

Obowiązują rozporządzenia dotyczące homologacji

Obowiązują rozporządzenia dotyczące homologacji

15 stycznia 2004

pojazdów samochodowych i przyczep. Zmiana przepisów homologacyjnych wprowadzona została rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów,...

Czat z wicepremierem i ministrem Markiem Polem

Czat z wicepremierem i ministrem Markiem Polem

15 stycznia 2004

"Czy zakładany plan wybudowania 550 km autostrad do roku 2005 jest realny? Marek Pol: Osiągnięcie dokładnie tej długości autostrad, z uwagi na odrzucenie ustawy winietowej przez Sejm, będzie niemożliwe, ale istnieje możliwość, i to zamierzamy zrobić, zbliżyć się do 500 km do końca...

Straż gminna (miejska) może ukarać mandatem

Straż gminna (miejska) może ukarać mandatem

15 stycznia 2004

Wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozszerza ono uprawnienia strażników gminnych (miejskich) do kontroli i karania mandatem uczestników ruchu, którzy nie stosuję się do sygnalizacji świetlnej oraz przekraczają określona...

Centralna Ewidencja Pojazdów cd

Centralna Ewidencja Pojazdów cd

15 stycznia 2004

Zlokalizowana w podziemiach gmachu MSWiA przy Pawińskiego w Warszawie. Do tej pory do ewidencji centralnej przeniesiono dane z baz wojewódzkich. Trwają prace nad ich ujednoliceniem. CEP nadal nie będzie działał jako sieć ogólnopolska. System nie jest bowiem połączony z urzędami, gdzie...

Kolejny projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach

Kolejny projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach

14 stycznia 2004

Grupa posłów z Platformy Obywatelskiej złożyła projekt zmian w ustawach ubezpieczeniowych. Jest to drugi projekt - obok propozycji Prawa i Sprawiedliwości - dotyczący art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który obowiązuje od 1 stycznia br. W obu projektach kierowca...

Dalsze rozporządzenie w sprawie paliw

Dalsze rozporządzenie w sprawie paliw

14 stycznia 2004

Ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia....

Regulacje na rynku pojazdów samochodowych

Regulacje na rynku pojazdów samochodowych

13 stycznia 2004

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Nowelizację przyjęto w celu przesunięcia daty wejścia w życie regulacji z...

Kolejne rozporządzenie o biopaliwach

Kolejne rozporządzenie o biopaliwach

12 stycznia 2004

W Dzienniku Ustaw nr 3 pod pozycją 16 ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotów w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r. Weszło w życie z dniem ogłoszenia. Rozporządzenie...

Po akcesji do UE na drogach opłaty dodatkowe

Po akcesji do UE na drogach opłaty dodatkowe

12 stycznia 2004

400 km polskich dróg jest przystosowanych do jazdy pojazdów ciężkich o nacisku osi do 11,5 t/oś. W drodze rozporządzenia część dróg nie spełniających tych wymogów także będzie przewidziana dla pojazdów do 11,5 t, pozostałe pozostaną drogami, po których dopuszczalna nośność...