Przegląd prasy
Szlaki drogowe i kolejowe na granicy polsko-słowackiej

Szlaki drogowe i kolejowe na granicy polsko-słowackiej

23 stycznia 2004

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury poinformowało o odbywającej się w Bielsku-Białej konferencja pt. "Wąskie gardła", poświęconej szlakom drogowym i kolejowym na granicy polsko-słowackiej....

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

23 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych oraz znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zaczyna obowiązywać. Za kilka lat, już zniszczone znaki i...

Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej

Sejm odrzucił poprawki do ustawy budżetowej

23 stycznia 2004

Dwoma głosami Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy budżetowej. Oznacza to, większe dotacje dla metra oraz kolei, natomiast wszystkie urzędy i ministerstwa, które dysponują rachunkami zwanymi środkami specjalnymi, będą musiały do kasy państwa odprowadzić z nich 40 proc. wpływów....

Środki na infrastrukturę transportową

Środki na infrastrukturę transportową

23 stycznia 2004

W Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie potwierdziło plany (wcześniej podawane jako "nieoficjalne") wykorzystania setek milionów euro, jakie Polska dostanie na rozwój infrastruktury transportowej w latach 2004 - 06 z budżetu unijnego. Dostępne będą pieniądze nie tylko z funduszy...

Debata nad VAT

Debata nad VAT

22 stycznia 2004

Sejm obradował nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej oraz ułatwienie handlu wewnątrz Wspólnoty. Podtrzymano projekt w zakresie opodatkowania samochodów osobowych (zaproponowano możliwość...

Rzecznik Praw Obywatelskich o opłatach za karty pojazdów

Rzecznik Praw Obywatelskich o opłatach za karty pojazdów

22 stycznia 2004

Rzecznik Praw Obywatelskich określił swoje zastrzeżenia co do rozporządzenia z 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznając je za zbyt wysokie....

Ubezpieczenia do pilnej nowelizacji

Ubezpieczenia do pilnej nowelizacji

22 stycznia 2004

Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła obrady nad zmianami w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Rozpatrywane są dwa złożone projekty poselskie, według nowych propozycji wezwana policja przyjedzie wyłącznie do wypadku....

Egzekucja mandatów

Egzekucja mandatów

21 stycznia 2004

Dyskusyjną metodę egzekucji mandatów wprowadzono w woj. zachodniopomorskim. Polega ona na wzywaniu komornika do zatrzymanego kierowcy, notorycznie uchylającego się od zapłaty mandatów. Przybyły na miejsce komornik przystępuje do egzekucji, w przypadku odmowy zabezpiecza pojazd na poczet...

Sektorowy Program Operacyjny Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport

21 stycznia 2004

Sektorowy Program Operacyjny Transport zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jak informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. Pomyślnie zostały zakończone konsultacje pomiędzy Komisją Europejską i przedstawicielami Polski dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego -...

Polsko-tureckie przewozy drogowe

Polsko-tureckie przewozy drogowe

21 stycznia 2004

w Ankarze odbyło się kolejne posiedzenie polsko-tureckiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, podczas którego zostały omówione sprawy związane z wykonywaniem przez przewoźników obu stron usług międzynarodowego transportu drogowego....

Przewoźnicy obawiają się ustawy VAT

Przewoźnicy obawiają się ustawy VAT

21 stycznia 2004

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zwróciło się do posłów i MI z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian do projektu ustawy o podatku od towarów i usług VAT, w sposób niedyskryminujących przewoźników. Zapisy proponowane w projekcie...

Transport. Większe wydatki w latach 2004-2006

Transport. Większe wydatki w latach 2004-2006

21 stycznia 2004

Jeszcze 500 mln euro na drogi Plan podziału środków ERDF na transport. Wydatki z unijnego funduszu rozwoju regionalnego na lata 2004 - 2006 mają być o ponad 500 mln euro większe....

Niedoróbki w ustawie o transporcie drogowym

Niedoróbki w ustawie o transporcie drogowym

21 stycznia 2004

Na zebraniu złonków PIGTSiS, omówiono braki występujące - mimo dwukrotnej w roku ubiegłym nowelizacji - w ustawie o transporcie drogowym. "Np. w kwestii zabezpieczenia warunków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, opłat za przystanki, wymogów i opłat "samorządowych",...

O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

20 stycznia 2004

interesujące czytelników zagadnienia wyjaśniali Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Andrzej Lenkiewicz, dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:PytanieOdpowiedźCzy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w...

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

Rząd o realizacji przepisów w sprawie kas fiskalnych w taksówkach

20 stycznia 2004

Na swoim posiedzeniu rząd zapoznał się z informacją w sprawie sytuacji w zakresie realizacji przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów taksówkowych w urządzenia tasotaksometryczne umożliwiające prowadzenie ewidencji podatkowej. Według oceny zawartej w informacji i przedstawionej przez...

Technika Brake-by-wire

Technika Brake-by-wire

20 stycznia 2004

Konstruktorzy przygotowują dopasowujące się do kierowcy układy hamulcowe....

"Na flaku do rowu"

"Na flaku do rowu"

20 stycznia 2004

- niedopompowane opony nie tylko oznaczają niszczenie ogumienia, ale zwiększają ryzyko wypadku - przestrzegają eksperci....

Opłaty parkingowe w Warszawie

Opłaty parkingowe w Warszawie

20 stycznia 2004

Od lutego posiadacze telefonów komórkowych w sieci Idea będą mogli płacić za postój w strefie płatnego parkowania za pomocą sms, natomiast użytkownicy Ery i Plusa - od czerwca. Zapowiada urząd Zarządu Dróg Miejskich....

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

Rozporządzenie w sprawie pilotowania pojazdów

19 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z tym też dniem przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Spraw...

Ubezpieczenia obowiązkowe cd.

Ubezpieczenia obowiązkowe cd.

19 stycznia 2004

Uchybienie obowiązkom musi mieć podłoże w winie umyślnej lub rażącym niedbalstwie, co innego powiadomienie, co innego wezwanie - zagadnienia te analizują Małgorzata i Maciej Capikowie w "Rzeczpospolitej"....