Przegląd prasy
Po akcesji do UE na drogach opłaty dodatkowe

Po akcesji do UE na drogach opłaty dodatkowe

12 stycznia 2004

400 km polskich dróg jest przystosowanych do jazdy pojazdów ciężkich o nacisku osi do 11,5 t/oś. W drodze rozporządzenia część dróg nie spełniających tych wymogów także będzie przewidziana dla pojazdów do 11,5 t, pozostałe pozostaną drogami, po których dopuszczalna nośność...

Doradcy ds. bezpieczeństwa drogowego w zakresie transportu produktów niebezpiecznych

Doradcy ds. bezpieczeństwa drogowego w zakresie transportu produktów niebezpiecznych

12 stycznia 2004

Rolę doradców ds. bezpieczeństwa drogowego w krajach UE reguluje Dyrektywa Rady nr 96/35/UE w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców. "Zgodnie z jej przepisami każde przedsiębiorstwo zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych w UE powinno wyznaczyć doradców"....

Ubezpieczenia wg ubezpieczycieli

Ubezpieczenia wg ubezpieczycieli

9 stycznia 2004

Przepis o wzywaniu policji do każdej, nawet najmniejszej stłuczki "przesądza Elżbieta Turkowska-Tyrluk, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: przepis należy interpretować literalnie - za każdym razem powiadamiać policję o zdarzeniu. Jednak nie ma obowiązku czekania na jej...

Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców

Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców

9 stycznia 2004

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciły moc: 1. Rozporządzenie z 19...

Nowy numer kwartalnika BRD

Nowy numer kwartalnika BRD

9 stycznia 2004

W najnowszym numerze kwartalnika motoryzacyjnego Instytutu Transportu Samochodowego BRD m.in. obszerny artykuł dr inż. Leszka Turka "Urządzenia rejestrujące w transporcie drogowym a bezpieczeństwo ruchu drogowego"....

Rozporządzenia w sprawie biokomponentów

Rozporządzenia w sprawie biokomponentów

9 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 stycznia 2004 r. w sprawie:określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczychtrybu wydawania świadectw jakości biokomponentów i trybu orzekania w sprawach jakości biokomponentów...

Bezpieczeństwo na pasach

Bezpieczeństwo na pasach

9 stycznia 2004

W Warszawie odbył się protest domagających się zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. "W przyszłym roku powstaną w Warszawie 23 sygnalizacje świetlne. Koszt najprostszej sygnalizacji to około 300 tys. zł."...

"Wzrośnie opłata za kurs prawa jazdy"

"Wzrośnie opłata za kurs prawa jazdy"

8 stycznia 2004

- twierdzi "Gazeta Wyborcza". "Dziś szkolenie kosztuje około 600-700 złotych. Jeśli doliczyć do tego po dziesięć godzin obowiązkowych jazd (godzina kosztuje 35-40 złotych) oraz szkolenia teoretycznego to koszt kursu wyniesie około 1100-1200 złotych. To z pewnością spowoduje zastój na...

Licencje wspólnotowe od 1 maja

Licencje wspólnotowe od 1 maja

8 stycznia 2004

"Rzeczpospolita" w artykule "Na razie schować do szuflady" przypomina, iż wydawana przez Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego licencja wspólnotowa będzie ważna od 1 maja br. Do tego czasu w mocy pozostają: dotychczasowa koncesja lub licencja na transport międzynarodowy. "Jak szacuje...

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w pierwszym czytaniu

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w pierwszym czytaniu

8 stycznia 2004

Pierwsze czytanie projektu w komisjach - Komisja Finansów Publicznych....

Otwarto salon samochodowy w Detroit

Otwarto salon samochodowy w Detroit

7 stycznia 2004

Największa tego typu impreza w USA, odnotowywana od 1907 roku, otwarta dla publiczności. Na 65 tys metrów kwadratowych zostanie zaprezentowanych ok. 700 auta, w tym 60 światowych nowości oraz ponad 20 pojazdów koncepcyjnych....

Rejonizacja szkół jazdy

Rejonizacja szkół jazdy

7 stycznia 2004

W § 3 ust. 4 rozporządzenia z 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami... przewiduje, że infrastruktura ośrodków i szkół nauki jazdy (pomieszczenia biurowe, sala wykładowa i plac manewrowy) powinny być zlokalizowane na obszarze...

Powiadomić czy wezwać?

Powiadomić czy wezwać?

7 stycznia 2004

"Najgorsze, że brakuje precyzyjnych wyjaśnień - mówi podinsp. Ryszard Grabski, naczelnik krakowskiej drogówki. Nie wiemy, czy mamy jeździć na miejsce każdej zgłoszonej kolizji, spisując protokół ze zdarzenia, czy też wystarczy, że telefonicznie odnotowujemy stłuczkę, a uczestnikom...

Powiadomić czy wezwać?

Powiadomić czy wezwać?

7 stycznia 2004

w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym, iż w ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości co do interpretacji obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. ustawy o ubezpieczeniach...

Winiety w Bułgarii odłożone

Winiety w Bułgarii odłożone

7 stycznia 2004

W Bułgarii miały obowiązywać winiety na ciężarówki o co najmniej 3 osiach. Odłożono poprawki do ustawy o drogach publicznych, prawdopodobnie do drugiej połowy stycznia. Wówczas winiety mogą obowiązywać od 1 lutego. Od połowy 2004 roku staną się one obowiązkowe dla autobusów i...

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

6 stycznia 2004

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu zapoznała się z informacją o realizacji "Planu działań prowzrostowych w latach 2003-2004 (Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca II)" - stan na 30 listopada 2003 roku wraz z dokumentem pt. Realizacja działania I 9 "Planu działań prowzrostowych w latach...

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w Sejmie

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w Sejmie

6 stycznia 2004

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Projekt brzmienia art. 16. "W razie zaistnienia zdarzenia (...) osoba uczestnicząca w nim (...) jest obowiązana...

Zamarzające parkometry

Zamarzające parkometry

6 stycznia 2004

Urządzenia powinny działać, jeśli temperatura nie spada poniżej minus 20 stopni Celsjusza. "Kierowca powinien poszukać działającego parkometru. Jeśli nie funkcjonuje jeden, nie zwalnia to nikogo od zapłaty za postój - mówi Adam Stawicki z biura prasowego Zarządu Dróg Miejskich w...

Zmiany w szkoleniu cd

Zmiany w szkoleniu cd

5 stycznia 2004

- od kwietnia kandydaci na kierowców spędzą więcej czasu na zajęciach teoretycznych oraz za kółkiem samochodu. Zwiększy się minimalna liczba godzin zająć praktycznych - np. dla kategorii B lub B1 wyniesie ona 30 godzin, a nie jak dotychczas - 20. Dla kategorii D wzrośnie natomiast z 40...

Nowe samochody na egzaminach

Nowe samochody na egzaminach

5 stycznia 2004

Od kwietnia br. egzaminy na prawo jazdy będą zdawana na jednym modelu samochodu. "Warszawiacy będą zdawać egzamin prawa jazdy na Oplu Corsie. Przetarg na nowe samochody dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest już rozstrzygnięty. Ośrodek dostanie nowe samochody w marcu." Ośrodki...