Ekspert wyjaśnia

Marcin Kiwit odpowiada na pytania o jazdy doszkalające po zatrzymaniu prawa jazdy

29 grudnia 2022

Marcin Kiwit odpowiada na pytania o jazdy doszkalające po zatrzymaniu prawa jazdy
Marcin Kiwit, Egzaminator Nadzorujący w WORD Olsztyn, ekspert tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (fot. ze zbiorów Autora)

Czy osoba, która utraciła uprawnienia za tzw. punkty karne może odbyć jazdy doszkalające - pyta Czytelnik. Na pytanie odpowiada Marcin Kiwit, ekspert tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS, Egzaminator Nadzorujący w WORD Olsztyn. - Niestety, zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie ma możliwości odbycia jazd doszkalających w osk.

Czytelnik tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS pyta: Czy osoba, która utraciła uprawnienia za tzw. punkty karne (posiadacz uprawnień powyżej jednego roku) może odbyć jazdy doszkalające (w ramach szkolenia uzupełniającego) przed egzaminem państwowym? W jednym wydziale komunikacji powiedziano mi, że bez problemu, w drugim, że nie - no bo to nie jest kandydat na kierowcę (ma uprawnienia, ale ma cofnięte). Czy sama nazwa PKK (profil kandydata na kierowcę) nie stawia go w statusie kandydata? Dodatkowo - spotkałem się z opiniami, że PKK tzw. "pierwszej szansy" nie pozwala na odbycie jazd doszkalających, natomiast ten drugi (po jednym niezdanym egzaminie) już tak. Będę wdzięczny za odpowiedź.

Odpowiada ekspert tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. Marcin Kiwit, Egzaminator Nadzorujący w WORD Olsztyn: Przede wszystkim wyjaśnię, iż kierowca, posiadający uprawnienia do kierowania dłużej niż rok, w sytuacji przekroczenia 24 tzw. punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, nie traci automatycznie uprawnień do kierowania pojazdem. W tej sytuacji następuje jedynie zatrzymanie prawa jazdy, a jego konsekwencją administracyjną jest skierowanie przez starostę na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Powstaje obowiązek złożenia zarówno egzaminu teoretycznego, jak również praktycznego.

Niezaliczenie którejkolwiek z części egzaminu prowadzi do wydania przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. I od tego momentu nie posiadamy uprawnień oraz rodzi konieczność powtórzenia całej procedury egzaminacyjnej (nawet jeżeli za pierwszym razem kierowca zdał egzamin teoretyczny, a uzyskał wynik negatywny z części praktycznej, przy kolejnym podejściu egzaminacyjnym powstaje obowiązek powtórzenia części teoretycznej egzaminu państwowego).

Niestety, zgodnie z aktualnym stanem prawnym zarówno przed pierwszym egzaminem (osoba posiada jeszcze uprawnienia do kierowania), jak również przed kolejnym (po niezdanym pierwszym egzaminie starosta podejmuje decyzję o cofnięciu uprawnień) nie ma możliwości odbycia jazd doszkalających w ramach szkolenia uzupełniającego w ośrodku szkolenia kierowców:

* w ramach pierwszego PKK zachowujemy status kierowcy, a miejscem, w którym zgodnie z prawem może doszkalać się osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jest ośrodek doskonalenia techniki jazdy (stopnia podstawowego lub wyższego) - art. 112 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami;

* po niezdanym pierwszym egzaminie (niezależnie czy dotyczy to części teoretycznej, czy praktycznej) tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem - tracimy status kierowcy - prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień jest przestępstwem określonym w art. 180 a Kodeksu karnego (możliwe orzeczenie kary pozbawienia wolności do 2 lat).

Opisana sytuacja powoduje, że nie mamy możliwości z korzystania z jakiejkolwiek formuły dodatkowego szkolenia.