Ekspert wyjaśnia

Nie prowadź bez przerwy!

16 października 2020

Nie prowadź bez przerwy!
Zaledwie 4 godziny snu zamiast 8 zwiększają ryzyko wypadku jedenastokrotnie! (grafika PIP) [kliknij]

Zmęczenie kierowcy to niezwykle istotny element, który prowadzi do ryzyka wypadku drogowego. Jak oceniają eksperci tylko 4 godziny snu zamiast 8. zwiększa ryzyko wypadku drogowego jedenastokrotnie!

Tych czynników stresogennych kierowca zawodowy ma więcej np. presja dostarczenia towarów na określoną godzinę; niebezpieczne sytuacje drogowe; odpowiedzialność materialna za pojazd i ładunek; samotność podczas wyjazdów służbowych; tęsknota za rodziną; brak dostępności niektórych usług: higieny, jedzenia. I tak stres staje się coraz większy, a za tym coraz większe ryzyku wypadku. Ja przeciwdziałać? Jak poprawiać bezpieczeństwo kierowców? Polska Inspekcja Pracy apeluje „Nie prowadź bez przerwy”.

PIP prowadzi kampanię informacyjną „Czas pracy kierowców” właśnie pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”. Jej autorzy uzasadniają: liczba osób kierujących pojazdami systematycznie wzrasta. Niestety, nie tylko liczba kierowców jest duża, na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się również liczba wypadków drogowych, chorób zawodowych oraz czynników ryzyka występujących w środowisku pracy kierowców. Z tego powodu konieczne jest podejmowanie działań, które poprawią bezpieczeństwo osób wykonujących zawód kierowcy. I podkreślają, iż jednym z podstawowych warunków podnoszenia bezpieczeństwa kierowców, w tym zapobiegania nadmiernemu zmęczeniu i zmniejszania stresu jest dobór odpowiednich kandydatów na stanowiska kierowców zawodowych, stworzenie ergonomicznego stanowiska pracy, monitorowanie  stanu zdrowia pracowników oraz odpowiednia organizacja systemów zmianowych z możliwością ruchomego czasu pracy, a także w razie konieczności redukcja godzin pracy. Problematykę w tym zakresie reguluje Ustawa o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2006 roku.

Stres w ruchu drogowym to zjawisko powszechne, jednak jego najpoważniejsze negatywne następstwa dotykają głównie zawodowych kierowców pojazdów. Negatywny wpływ czynników psychospołecznych powodujących stres zawodowy, obniża sprawność psychofizyczną, będącą najważniejszym elementem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Reakcja stresowa rośnie u osób kierujących pojazdem w niesprzyjających warunkach, kiedy działają oni pod presją czasu. Nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowcy mają obowiązkowe przerwy w prowadzeniu oraz odpoczynek.

Zmęczenie jest naturalną konsekwencją każdej pracy, jednak skrajna forma zmęczenia będąca następstwem długiego obciążenia pracą oraz braku snu skutkuje obniżeniem sprawności psychofizycznej, zmniejszeniem niezawodności i uczuciem senności. To z kolei zagraża bezpieczeństwu jazdy i przekłada się na wzrost ryzyka wypadku. Czujność znużonego kierowcy drastycznie spada, a czas jego reakcji ulega wydłużeniu.

Państwowa Inspekcja Pracy w ramach prowadzonej kampanii udostępnia publikacje i prezentacje szkoleniowe. Zainteresowani mogą je nieodpłatnie pobrać i wykorzystywać do celów własnych.