Legislacja

Dalsze nakazy i zakazy (obowiązują od 17.). W aucie bez maseczki

19 października 2020

Dalsze nakazy i zakazy (obowiązują od 17.). W aucie bez maseczki
Dziennik Ustaw z roku 2020 pozycja 1829 [kliknij] (skreen)

Od soboty - 17. października br. obowiązują kolejne - zmienione regulacje wydane wobec dynamicznie zmieniających się tragicznych statystyk zakażonych koronawirusem. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1829).

Zakrywanie ust i nosa w samochodzie osobowym. Do soboty – przepisy określały, iż zakrywania nosa i ust czyli nie musiał używać maseczki kierowca jadący bez pasażera, podróżujący z dzieckiem do ukończenia 5. roku życia lub domownikami (osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. W pozostałych sytuacjach – tj. gdy w pojeździe znajdowały się inne niż powyżej wymienione osoby maseczki musieli mieć wszyscy. W obowiązującym rozporządzeniu zmienione zostały te przepisy. Dziś obowiązek dla wszystkich powyżej wymienionych podróżujących samochodem osobowym został zniesiony. - Zgodnie z przepisami osoby jadące samochodem nie muszą mieć masek, nawet jeśli nie jest to rodzina. (…) Usunęliśmy fragment dotyczący nakazu w paragrafie 27 ust.1 pkt 1 i zmieniliśmy paragraf 27, ust 3 pkt 1 na wyłączenie obowiązku. zostało to zmienione dlatego, żeby nie było żadnych wątpliwości interpretacyjnych życiowych sytuacji - skomentował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Wysiadając z samochodu musimy już mieć maseczkę.

Przejazd komunikacja publiczną. Koleje regulacje dotyczą maksymalnej liczby osób w pojazdach transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) oraz pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjne do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Obowiązujący limit to 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w danym pojeździe w tym samym czasie (określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu). Z obowiązku wyłączono do środków transportu specjalnego przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Obowiązujący pozostaje nakaz zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego. - Przypominamy, że w miejscach publicznych, czyli także w pojazdach WTP, trzeba zakrywać usta i nos. Dla wspólnego bezpieczeństwa zachowujmy odpowiedni dystans od innych podróżnych, planujmy podróż, tak aby była jak najkrótsza. Pierwsze drzwi pojazdów są zamknięte, a przednia część jest oddzielona, aby zachować należyty odstęp od kabiny prowadzącego. Kierowcy i motorniczowie na przystankach (także „na żądanie”) sami otwierają drzwi i nie trzeba naciskać guzika - apelują organizatorzy stołecznej komunikacji publicznej.

Piesi uczestnicy ruchu drogowego. W ruchu pieszym obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa na wolnym powietrzu – w tzw. strefie czerwonej, w tej żółtej na zewnątrz w miejscach ogólnodostępnych maseczkę może zastąpić dystans społeczny. Pamiętajmy - nie mniejszym niż 1,5 m. Tu także dokonano wyłączeń dotyczących osób opiekujących się dzieckiem do ukończenia 13. roku życia czy osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może po ruszać się samodzielnie, a także z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Oczywiście te specjalne regulacje nie mają zastosowania, gdy realizowany jest obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z § 27 ust. 1 omawianego rozporządzenia.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są tylko osoby, które mają zaświadczenie od lekarza lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. (jm)