Ekspert wyjaśnia

Resort inwestycji i rozwoju o zasadach ekologicznej jazdy

24 października 2019

Resort inwestycji i rozwoju o zasadach ekologicznej jazdy
Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju (fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje:

Samochody, które odpowiadają za 72 proc. emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez środki lokomocji, nie znikną z naszych ulic, nawet jeśli będziemy korzystać z nich rzadziej. Ale czy zwracasz uwagę na zasady ekologicznej jazdy, która ograniczając zużycie paliwa, jest jednocześnie oszczędna dla portfela? Przypominamy o zasadach ekologicznej eksploatacji samochodu. Transport odpowiada za 27 proc. emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka. Kontynuujemy kampanię informacyjną o odpowiedzialnych postawach – w tym tygodniu w obszarze "Transport".

Skutki zanieczyszczenia środowiska przez transport są dotkliwe i odczuwane przez ludzi na całym globie. Transport przyczynia się do ocieplenia klimatu i powoduje choroby związane ze smogiem, dlatego zawsze warto przypominać o idei zrównoważonego transportu oraz zrównoważonego rozwoju miast. Oddychanie czystym powietrzem nie powinno być wyjątkowym komfortem, lecz normą także w środowisku miejskim, gdzie żyje większość Polaków. Zachęcamy, aby każdy z nas zastanowił się, co może zrobić, by chronić swoje zdrowie i jednocześnie środowisko naturalne.

Od 24 do 30 października promujemy korzystanie z transportu w sposób bardziej przyjazny środowisku. Tej tematyce poświęcona jest czwarta z pięciu broszur na temat odpowiedzialnych wzorców konsumpcji. Broszura "Odpowiedzialny konsument – transport" pokazuje wiele sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez rozsądne korzystanie ze środków transportu. Przeliczając ilość dwutlenku węgla emitowanego na 1 pasażera na 1 kilometr można uświadomić sobie, jak bardzo ograniczymy emisję przesiadając się na autobus, a tym bardziej na komunikację szynową, na którą przypada tylko 0,5 proc. gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Jeśli Polacy o wiele częściej będą wybierać spacer lub rower, nie tylko wpłynie to na naszą kondycję i zdrowie, ale także jakość życia w przestrzeni miejskiej. 24 października, gdy obchodzone jest Międzynarodowe Święto Roweru, warto o tym pamiętać. Korzystając z samochodu nadal można w istotnym stopniu ograniczyć ślad środowiskowy, podróżując według zasad Eco Drivingu i przestrzegając zasad ekologicznej eksploatacji samochodu.

Wskazówki przygotowała interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. Konsumenckich przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, któremu przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie.

Wsparciem dla promocji broszury jest multimedialna animacja, wyświetlana w mediach społecznościowych, na stronie internetowej ministerstwa oraz partnerów zaangażowanych w projekt.

Zachęcamy do włączenia się w kampanię, by razem z nami upowszechniać odpowiedzialne korzystanie z transportu, które przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju: 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 11. Zrównoważone miasta i społeczności, 13. Działania w dziedzinie klimatu. (PAP) (Źródło: MIiR)