Ekspert wyjaśnia

T. Barnaś. Znaki drogowe, sekwencje znaków i ich obowiązywanie

22 czerwca 2018

T. Barnaś. Znaki drogowe, sekwencje znaków i ich obowiązywanie
(fot. z listu Czytelnika)

Do redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS dotarł list Czytelnika, na który odpowiedział nasz ekspert - Tomasz Barnaś. Kwestia niezwykle istotna - wyjaśnienie szczegółowe. Jeżeli macie Państwo dalsze lub inne pytania - czekamy na korespondencję: tygodnik@prawodrogowe.pl

Pytanie: Uprzejmie proszę o interpretację: Jakiego odcinka drogi dotyczy zakaz postoju? Czy znak oznacza, że znika zakaz zatrzymywania na przejściu i 10 metrów przed, czyli mogę się na tym przejściu zatrzymać na czas krótszy niż 1 minutę? Czy znak parkingu odwołuje znak zakaz postoju? Z góry dziękuję Grzegorz Biernat

Odpowiada Tomasz Barnaś: Widoczna na załączonej fotografii sytuacja ewidentnie wskazuje na nieprawidłowe oznakowanie tego odcinka drogi. Wątpliwości Czytelnika są w pełni zrozumiałe. Jako osoba chcąca poruszać się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami może się czuć zagubiona z powodu takiej sekwencji znaków.

Po pierwsze znak B-35 (zakaz postoju) jest tam ustawiony całkowicie bezzasadnie. Trudno jest mi znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie sensu jego istnienia w tym miejscu. Znak ten zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Biorąc pod uwagę sytuację ze zdjęcia zakaz ten nie będzie miał zastosowania. Widoczna zatoka parkingowa oznaczona znakiem D-18 (parking) dopuszcza zatrzymywanie i postój na całej swej długości i tylko w niej. Skrzyżowanie widoczne tuż za nią będzie ten znak odwoływało, a o unieruchomieniu pojazdu na przejściu dla pieszych w ogóle nie może być mowy. Wygląda na to, iż zarządca drogi budując ową zatokę parkingową zaraz po remoncie zapomniał zdjąć ten znak funkcjonujący tam wcześniej, powodując zakłopotanie wśród uczestników ruchu.

Dodatkowo trzeba nadmienić, iż ta zatoka jest częścią jezdni poszerzonej w tym miejscu kosztem chodnika. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż pod znakiem D-18 „parking” nie ma żadnej tabliczki określającej sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, jedynym dopuszczalnym sposobem zatrzymania lub postoju w tym miejscu jest unieruchomienie pojazdu równolegle do krawężnika w jak najmniejszej odległości od niego. Określa to art. 46 ust 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Widoczny na zdjęciu po prawej stronie srebrny pojazd jest zaparkowany nieprawidłowo i dodatkowo „wystaje” poza zatokę mogąc przy tym powodować utrudnianie ruchu. Podsumowując: zatrzymywanie i postój pojazdu za przejściem dla pieszych jest możliwy tylko w tej zatoce. Znak D-18 „Parking” niejako likwiduje obowiązek zachowania odstępu, co najmniej 10 metrów od przejścia. Osobiście nie jestem zwolennikiem takiej organizacji. Niezbyt korzystne wydaje mi się pomijanie tych odległości określonych w ustawie i budowanie tam miejsc parkingowych. Natomiast wierzę, iż zarządca drogi decydując się na takie rozwiązanie głęboko przemyślał kwestię jej charakteru, dopuszczalnej prędkości oraz natężenia ruchu.

Mam nadzieję, iż rozwiałem wątpliwości, co do sposobu odpowiedniego zachowania w tym miejscu. Chciałbym dodatkowo odnieść się do pytań Czytelnika w bardziej ogólnej formie, a nie tylko analizując przesłane zdjęcie. Myślę, że będzie to pomocne w innych sytuacjach z jakimi można spotkać się na drodze:

Jakiego odcinka drogi dotyczy znak zakaz postoju?

- Znak obowiązuje po tej stronie drogi, na której jest ustawiony, od miejsca ustawienia z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.

- Jeżeli nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią

- Obowiązuje również do miejsc ustawienia innych znaków regulujących kwestię unieruchamiania pojazdu np. B-36 „zakaz zatrzymywania” występujących oczywiście przed wspomnianym wyżej najbliższym skrzyżowaniem.

Czy znak parkingu odwołuje znak zakaz postoju?

Nie odwołuje, a jedynie wyłącza ten obszar z zakresu obowiązywania znaku. Na długim odcinku drogi oznaczonym znakiem B-35 „zakaz postoju”, postój pojazdu będzie możliwy jedynie w miejscu odpowiednio oznaczonym np. znakiem D-18 „parking”.

Czy znak oznacza, że znika zakaz zatrzymywania na przejściu i 10 metrów przed, czyli mogę się na tym przejściu zatrzymać na czas krótszy niż 1 minutę?

Zdecydowanie nie. Przypomnę, iż zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem. Znak B-35 „zakaz postoju” nie powoduje zniesienia tego przepisu.

Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę wszystkich kierujących na kwestię odpowiedniego zachowania wobec pieszych. Proszę pamiętać, iż ten niechroniony uczestnik ruchu ma prawo czuć się bezpiecznie szczególnie w rejonach przejść dla pieszych. Musi mieć tam pewność, że przekroczy jezdnię bez zagrożenia dla swojego zdrowia i życia. Między innymi poprzez utrzymywanie wspomnianych minimalnych odległości podczas zatrzymywania i postoju zapewnimy wymaganą widoczność w tych newralgicznych miejscach i zwiększymy bezpieczeństwo pieszych.

Pozdrawiam. Tomasz Barnaś

Tomasz Barnaś, b. instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator w MORD Kraków,

ekspert tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS