Ekspert wyjaśnia

W kwestii elektrycznego układu hamulca „ręcznego”

2 lutego 2022

W kwestii elektrycznego układu hamulca „ręcznego”
PRAWO DROGOWE@NEWS. 1.2.2022 r. „Co ma zrobić kierowca, który posiada w aucie elektryczny układ hamulca „ręcznego”?” [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym opublikowaliśmy informację dotyczącą interpelacji poselskiej [kliknij] zaadresowanej do ministra infrastruktury. Jej autor zwraca uwagę na potrzebę nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Stawia pytanie: - Czy zgodnie z ww. rozporządzeniem w Polsce mogą być użytkowane samochody z układem elektrycznym hamulca "ręcznego"? Dziś ważna, merytoryczna uwaga Czytelnika: - Bardzo się cieszę z poruszenia tego tematu. Jednakże w cytowanym fragmencie interpretacji pana posła pomylono pojęcia "hamulec roboczy" potocznie zwany "nożnym" (par. 14 ust. 1 pkt 1) z "awaryjnym" tzw. ręcznym (par. 14 ust. 1 pkt 2). Przywołany przepis dotyczy tego pierwszego, a winien awaryjnego. Oczywiście to uwaga kosmetyczna, gdyż nie zmienia to istoty samego problemu. W pojazdach wyposażonych w elektryczny system uruchamiania hamulca awaryjnego faktycznie nie ma możliwości płynnego regulowania siły jego działania. Zastosowanie go zgodnie z przywołanym przepisem rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów możne być bardzo niebezpieczne.

Rozporządzenie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.p. 2003.32.262; t.j. 2016.2022 z późn. zm.) Rozdział 4s. Hamulce - cytujemy:

         § 14. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla i trzykołowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1 t, wyposaża się w następujące rodzaje układów hamulcowych, zwanych dalej „hamulcami”:

1) hamulec roboczy działający na wszystkie koła - przeznaczony do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub spadku jezdni, z możliwością:

a) regulowania intensywności hamowania,

b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy bez użycia rąk; w odniesieniu do pojazdu inwalidzkiego dopuszcza się użycie jednej ręki;

2) hamulec awaryjny działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu, przeznaczony do zatrzymania pojazdu w razie awarii hamulca roboczego, z możliwością:

a) regulowania intensywności hamowania,

b) dokonywania hamowania z miejsca kierowcy z możliwością trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką; (…)

(jm)