Legislacja

Minister nie wie

3 lutego 2022

Minister nie wie
(fot. PIXABAY)

Od lutego 2020 roku, czyli prawie początku aktualnej kadencji Sejmu RP, pracuje Parlamentarny Zespół do ds. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowego sygnału do ostrzegania kierowców, iż w pobliżu znajduje się właśnie taki pojazd. Nie jest to znacząco dynamiczna praca, ale trwa. W ostatnich dniach ubiegłego roku do prezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji została skierowana interpelacja poselska. Dziś odpowiedź strony rządowej, która - jak się okazuje - nie zna tych działań.

Jak działa tzw. trzeci sygnał? Jeden z pomysłodawców, Dariusz Wojcieszak (Straż Pożarna) tak oto opisywał działanie tzw. trzeciego sygnału: - Światła błyskowe i dźwiękowe to mało (…) udało się stworzyć nowe urządzenie (…). Trzeci sygnał jest to takie urządzenie - taka mała rozgłośnia radiowa. W czasie jazdy alarmowej nadawanie urządzenia nie jest cały czas wymagane. Ono jest sterowane ręcznie i uruchamiane. W przypadku dojazdu do dużych skrzyżowań, rond w dużych miastach dochodzi do takich sytuacji, że (Polacy jeszcze nie potrafią budować tzw. korytarza życia) słyszalność sygnałów dźwiękowych i świetlnych jest ograniczona. (…) Urządzenie pozwoli dużo szybciej i bezkolizyjnie dojechać do wyznaczonego miejsca. (…) Jest to urządzenie, nadające specjalny komunikat słowny dzięki zamontowanemu w karetkach i innych pojazdach specjalnego urządzenia pojazdy takie mogłyby emitować sygnał radiowy nadający komunikat słowny: „Uwaga! Pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd”. Taki sygnał byłby słyszalny w każdym samochodzie, który ma radio (i nie ma tu znaczenia jakiej stacji słucha kierowca). Każda audycja w momencie nadawania komunikatu byłaby na chwilę przerwana. Ponadto komunikat mógłby być nadawany nawet wtedy, gdy kierowca nie będzie słuchał radia. Równolegle nadawany jest komunikat tekstowy na różnego typu odtwarzaczach.

Prototyp urządzenia CDVI Alert - tzw. trzeci sygnał został przetestowany, trwają kolejne doświadczenia. Kilkanaście lat wcześniej podjęte były próby w Szwecji, na innej zasadzie zrobiła to Australia. Cel i działanie tego unikatowego systemu i urządzenia interesująco przedstawiono na posiedzeniu Zespołu [kliknij].

Posłowie podjęli prace nad projektem ustawy, która wprowadzałaby dodatkowy sygnał do ostrzegania kierowców, gdy w pobliżu znajduje się pojazd uprzywilejowany. Podjęta została próba wypracowania standardów potrzebnych do przygotowania projektu ustawy - wykorzystania częstotliwości radiowych 87,5-108 MHz.

Interpelacja poselska. Posłanka Iwona Michałek 22 grudnia 2021 r. skierowała do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji interpelację (nr 29725 - [kliknij]) właśnie w sprawie tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych. Bezpośrednim powodem jej złożenia było zderzenie wozu strażackiego i pojazdu ciężarowego (3.12.2021) w wyniku, którego zmarło dwoje strażaków OSP Czernikowo. Autorka interpelacji postanowiła zintensyfikować prace nad ustawą. I w tym celu postawiła pytania: Czy resortowi znane są założenia projektu ustawy o wprowadzeniu tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych? Czy resort wie na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne? Czy resort zamierza wesprzeć proces tworzenia projektu ustawy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Ile wypadków rocznie ma miejsce w Polsce z udziałem pojazdów uprzywilejowanych? Jaki procent stanowią wypadki śmiertelne? [kliknij

Odpowiedź przedstawiciela Rady Ministrów. Na interpelację odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński [kliknij]. W związku z niezwykłą zwięzłością informacji prezentujemy ją w pełnym brzmieniu – tekst pogrubionym drukiem: - Ad 1) Czy resortowi znane są założenia projektu ustawy o wprowadzeniu tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych? Nie. Ad 2) Czy resort wie na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne? Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej - do chwili obecnej nie wpłynęły do KPRM założenia, ani projekt ustawy w zakresie trzeciego sygnału. Ad 3) Czy resort zamierza wesprzeć proces tworzenia projektu ustawy? Jesteśmy otwarci na współpracę w przedmiotowej sprawie.

Niezwykła jest to zwięzłość redakcji tekstu. Czy to będzie odpowiedź satysfakcjonująca posłankę? (jm)