Ekspert wyjaśnia

Zachowanie szczególnej ostrożności

15 marca 2009

Pytanie: Czy przejeżdżając obok pojazdu wykonującego na drodze prace remontowe, porządkowe zachowujemy szczególną ostrożność?

Odpowiedź: Obowiązku takiego nie ma, choć kierowca jeżdżący "defensywnie" może zachowywać szczególną ostrożność, a nawet - zależnie od sytuacji - tzw. zasadę ograniczonego zaufania, natomiast to kierujący pojazdem wykonującym wymienione prace, ma obowiązek w określonych sytuacjach zachowania szczególnej ostrożności, co określa art. 54 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Pytanie: Przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy zachowujemy szczególną ostrożność. Czy musimy także stosować zasadę ograniczonego zachowania jeżeli wspomniany pojazd zachowuje się prawidłowo jadąc po jezdni?

Odpowiedź: Art. 55 ust 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kierujący, z własnej inicjatywy, stosował również (a może przede wszystkim) tzw. zasadę ograniczonego zaufania.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, autor podręczników do nauki jazdy